Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Effect en kwaliteit vereisen interventies, hulpverleners en tijd

Verkennend onderzoek naar de onderbouwing van normprijzen van residentiële zorg in Noord-Brabant

In Noord-Brabant werkt de residentiële jeugdzorg met prijzen voor cliëntcontacturen en verblijfsdagen. Alleen werkelijk gerealiseerde dagen en uren worden vergoed. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor kwaliteitsbewaking en het toepassen en waarborgen van effectieve methodes. Jeugdzorgaanbieders en de provincie willen nu dat er 'normprijzen' komen voor de verschillende vormen van jeugdzorg. De normprijzen zullen bestaan uit de kosten voor contacturen en verblijfsdagen én de investeringen in kwaliteit en effectiviteit.

Onderbouwing normprijzen

In opdracht van het Brabantse Jeugdzorgberaad heeft het Nederlands Jeugdinstituut geholpen bij het maken van een inhoudelijke onderbouwing van de normprijzen. Het rapport 'Effect en kwaliteit vereisen interventies, hulpverleners en tijd' is het verslag van de aanpak en uitkomsten van het onderzoek.

De conclusies en verdere uitwerking van het onderzoek door BDO Accountants naar toekomstgerichte normprijzen vindt u in een ander rapport: Normprijzenonderzoek Jeugd & Opvoedhulp Noord-Brabant.


Titel:
Effect en kwaliteit vereisen interventies, hulpverleners en tijd. Verkennend onderzoek naar de onderbouwing van normprijzen van residentiële zorg in Noord-Brabant
Auteur:
Lange, M. de, K. Eijgenraam en M. de Baat
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
104 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies