Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

Kwetsbare gezinnen weten de weg naar passende hulp nog niet goed te vinden. Huishoudens met complexe problemen en kindermishandeling, huiselijk of seksueel geweld krijgen vaak niet de hulp waaraan zij behoefte hebben. De zorg is te gefragmenteerd, de veiligheid in deze huishoudens wordt onvoldoende gemonitord, waardoor nieuwe signalen niet snel genoeg leiden tot het bijstellen van plannen, op- en afschaling haperen, burgers moeten te vaak hun verhaal herhalen, en regie en coördinatie ontbreken.

Juist voor deze huishoudens hebben de wethouders van de centrumgemeenten in 2015 besloten om een landelijk dekkende infrastructuur te realiseren voor integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++. Hoe ver zijn gemeenten daar nu, drie jaar later, mee en wat hebben zij nodig om hun ambities voor deze kwetsbare groep burgers te realiseren?


Titel:
Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten
Auteur:
Kraak, A., M. Volaart, H. Bakker en J. van Kooten Niekerk
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
58 pagina's
Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies