Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

De indicatiestelling bij de Brabantse Bureaus Jeugdzorg nader bekeken

Een onderzoek naar de kwaliteit van het indicatieproces en de betrouwbaarheid van het indicatiebesluit

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek gedaan naar het indicatieproces en de uniformiteit van het indicatiebesluit bij de verschillende vestigingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Dit rapport doet verslag van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen. De onderzoekers constateren dat er veel verbeterd is sinds de invoering van het handboek 'Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg'. De onderbouwing van de indicatiebesluiten kan echter nog steeds beter. Zo speelt de persoonlijke afweging van medewerkers nog een te grote rol bij het besluit welke zorg nodig is.


Titel:
De indicatiestelling bij de Brabantse Bureaus Jeugdzorg nader bekeken. Een onderzoek naar de kwaliteit van het indicatieproces en de betrouwbaarheid van het indicatiebesluit
Auteur:
Lekkerkerker, L., C. Bartelink en K. Eijgenraam
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
93 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies