Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers

Wat is er precies bekend over het functioneren van allochtone jeugdigen binnen de Nederlandse samenleving? Welke verschillen zijn er tussen autochtone en allochtone jeugdigen en tussen de verschillende allochtone groepen? In antwoord op deze vragen biedt deze factsheet een overzicht van cijfers over het functioneren van allochtone jeugdigen en hun gezinnen op de terreinen opvoeding, welbevinden en onderwijs en werk.

Vier grote traditionele migratiegroepen

Allochtone jeugd krijgt vooral veel aandacht wanneer zich problemen voordoen. Van tijd tot tijd zijn er incidenten die leiden tot een opleving van die aandacht. Daardoor verdwijnt uit het oog dat allochtone jongens en meisjes zich in veel opzichten niet meer onderscheiden van hun autochtone leeftijdgenoten. Toch verdienen zij speciale aandacht: omdat bijna een kwart van alle jeugdigen in Nederland van allochtone afkomst is en omdat voor hen veel zaken nog niet vanzelf gaan. Om aan te geven hoe ‘Nederlands’ die allochtone jeugd is: ruim 80 procent is in Nederland geboren en behoort dus tot de tweede generatie. In deze factsheet gaat het over jeugd uit de vier grote traditionele migratiegroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.


Titel:
Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers
Auteur:
Deniz Ince, Gert van den Berg
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
12 pagina's
Druk:
2e

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies