Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

De Collectieven tegen Kindermishandeling zijn een initiatief van de VNG, de ministeries van VWS, OCW en VenJ. Ontstaan vanuit het besef dat vooruitgang is geboekt in de aanpak van kindermishandeling wat betreft landelijke kaderstelling en het ontwikkelen van instrumenten. Maar dat het aantal slachtoffers nog niet afneemt en het geweld niet stopt. Uitgangspunt is dat vooral in de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken, nog het nodige verbeterd kan worden.

Van medio 2015 tot 31 december 2016 is in zes gemeenten/regio’s een Collectief actief geweest: Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Friesland (Leeuwarden/Weststellingwerf), Heerlen (Parkstad) en Rotterdam. Ieder Collectief heeft een eigen lokale verbeteragenda opgesteld waarin bovenstaande doelen nader zijn uitgewerkt. Veel verbeteracties zijn echter niet op zichzelf staand, maar in nauwe samenhang met bestaand lokaal beleid ondernomen. In dit rapport worden alleen die acties beschreven die expliciet door de oprichting van het Collectief voor een extra verbeterimpuls hebben gezorgd.


Titel:
Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen
Auteur:
Kooijman, K. en M. Lantinga
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
30 pagina's
Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies