Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Bruikbaarheid en mogelijke aanpassingen van de LIRIK voor de toepassing in de (L)VB-sector

Bevindingen van een pilot augustus 2012-oktober 2013

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft met financiering van Kinderpostzegels in een pilot onderzocht of en hoe de LIRIK te gebruiken is door instellingen die hulp bieden aan ouders en/of jeugdigen (cliënten) met een (licht) verstandelijke beperking. De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist die professionals helpt om op basis van de beschikbare en zelf verzamelde informatie systematisch te beoordelen of een jeugdige thuis veilig is en of er risico is op kindermishandeling in de toekomst. Momenteel wordt de LIRIK gebruikt door alle bureaus jeugdzorg, Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en diverse instellingen voor hulp en steun aan jeugdigen en ouders.

Uit de pilot met instellingen uit de (L)VB-sector blijkt dat de LIRIK ook hier goed inzetbaar is op alle momenten in het primaire proces waarop het relevant is om zicht te krijgen op veiligheid en veiligheidsrisico’s om te bepalen of (en zo ja welke) hulp of ondersteuning nodig is om de veiligheid te verbeteren, of de geboden hulp voldoet of dat andere interventies nodig zijn. Het advies is dan ook geen specifieke (L)VB LIRIK te ontwikkelen. Het rapport geeft hierop een toelichting en doet aanbevelingen voor een succesvolle implementatie.


Titel:
Bruikbaarheid en mogelijke aanpassingen van de LIRIK voor de toepassing in de (L)VB-sector. Bevindingen van een pilot augustus 2012-oktober 2013
Auteur:
Berge, I. ten, en I. Meuwissen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
41 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies