Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Startdossier kansen en risico's in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid

Een internationale verkenning en Nederlandse reflectie

Het Nederlands Jeugdinstituut kreeg van de Onderwijsraad het verzoek in een startdossier een overzicht te geven van goede buitenlandse en Nederlandse voorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en te analyseren welke factoren bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking. De Onderwijsraad heeft dit startdossier gebruikt bij de samenstelling van zijn advies 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan'.


Belangrijke elementen van een goede samenwerking zijn nadruk op vroegsignalering en een veilig schoolklimaat; streven naar een hoge kwaliteit van basisvoorzieningen; jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk op school; een actieve rol voor leerplicht; en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een doorlopende schoolloopbaan.


Titel:
Startdossier kansen en risico's in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid. Een internationale verkenning en Nederlandse reflectie
Auteur:
Deen, C., C. Vink, T. Berg-le Clercq, W. Daamen, H. Smit
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
53 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies