Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen

Visiedocument

Intensieve zorg voor kind enorme impact op hele gezin  

De zorg voor een kind met een handicap, stoornis of langdurige ziekte heeft een enorme impact op het hele gezin, blijkt uit dit onderzoek. Ruim de helft van de 100 ondervraagde ouders constateert dat de andere kinderen in hun gezin onvoldoende aan bod komen. 78 procent van de ouders is minder gaan werken en 60 procent raakt zelfs overwerkt of komt in een burn-out terecht. Ouders geven aan dat hulp voor henzelf vaak laat op gang komt: zo ontving 81 procent tijdens de zoektocht naar een diagnose geen hulp.

Behoeften van ouders

Het onderzoek laat ouders zelf aan het woord over hun ondersteuningsbehoefte. Ouders geven aan dat vraag en aanbod elkaar soms niet of te laat vinden. Ook weten zij niet altijd waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, met name de steun voor henzelf en voor broertjes en zusjes. Die ondersteuning zoeken ouders het liefst zo dicht mogelijk bij huis. 

Gemeenten en mantelzorgers

Het Nederlands Jeugdinstituut vertaalde de behoeften van ouders naar stappen die gemeenten in de transitie hiervoor kunnen zetten. Het ondersteunen van mantelzorgers is voor hen een nieuwe wettelijke taak. Waar het gaat om zorgintensieve gezinnen geeft dit onderzoek hier concrete handvatten voor.


Titel:
QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen. Visiedocument
Auteur:
Okma, K., L. Naafs, M. Vergeer en J. Berns
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
50 pagina's
QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies