Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs

De handreiking 'Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs' zet de belangrijke aandachtpunten op een rij en is vooral bedoeld om het gesprek over onderwijs-zorgarrangementen (OZA's) tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden en hun partners op gang te brengen, zodat zij gerichte keuzes kunnen maken over de financiële en inhoudelijke borging van OZA's.

De handreiking kan zowel gebruikt worden om een goed beeld te krijgen van de huidige OZA's in de regio als om beleid te ontwikkelen. Leidend is de aard en omvang van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in de regio.


Titel:
Continuïteit van onderwijs-zorgarrangementen in het speciaal onderwijs
Auteur:
Van Kessel, B. en V. Fafieanie
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
7 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies