Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Beslissen over hulp door ouders, jeugdige én de jeugd- en gezinsgeneralist

Op veel plaatsen wordt geëxperimenteerd met werkwijzen voor het beslissen over passende hulp door generalisten en specialisten. In het toekomstige jeugdstelsel moeten generalistische jeugd- en gezinswerkers het merendeel van de vragen en problemen rond opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen, in dialoog met de klant, oppakken.

De kenniskring 'Generalistisch werken en beslissen over hulp in dialoog' ging in oktober 2013 in op de vraag wat een jeugd- en gezinsgeneralist zelf kan doen in het proces van beslissen over hulp en wanneer hij gespecialiseerde hulp inschakelt. Welke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen heeft hij nodig om samen met ouders en jeugdigen te kunnen beslissen. 

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek naar theorievorming over besluitvormingsprocessen en als op praktijkkennis van de professionals die deelnamen aan de kenniskring. De uitkomsten worden meegenomen in de ontwikkeling van de richtlijn Beslissen over passende hulp.


Titel:
Beslissen over hulp door ouders, jeugdige én de jeugd- en gezinsgeneralist
Auteur:
Bartelink, C. en K. Kooijman
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
28 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies