• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)

logo SEJN

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (afgekort tot SEJN, in de wandelgangen 'Sein' genoemd), is een groep van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoekorganisaties die samen werken aan de effectiviteit van jeugdhulp.

Kernthema's waarop het SEJN zich richt zijn:

  • Het maatschappelijk rendement van jeugdhulp: goede jeugdhulp met zo laag mogelijke kosten en zo groot mogelijk opbrengsten.
  • Integraal werken: partnerschap waarin alle jeugdhulpsectoren effectief samenwerken.
  • Kennis delen: aanwezige kennis over effectieve jeugdhulp borgen en verspreiden binnen het nieuwe zorglandschap.

Lerende Databank Jeugd

Het SEJN heeft de Lerende Databank Jeugd (LDJ) opgericht. Deze databank bevat gegevens uit de praktijk over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp. Deze gegevens kunnen benut worden voor het evalueren en bijstellen van de jeugdhulp, op het niveau van de individuele professional, het team en de organisatie, en op landelijk niveau.

Werkgroep op Kennisnet Jeugd

Deelnemers en partners van SEJN kunnen online kennis uitwisselen via een werkgroep op Kennisnet Jeugd.

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.