Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten

Onderzoek naar inrichting samenwerking mbo, hulpverlening en ondersteuning

De huidige organisatie van de hulpverlening voor mbo-studenten in de RMC regio Rijnmond is complex en wordt soms ervaren als onoverzichtelijk in de uitvoeringspraktijk. De studenten op de mbo’s komen uit veel verschillende (regio-)gemeenten. Elke gemeente kent een eigen wijze van de organisatie van de (jeugd)hulpverlening. Ook de organisatie van de ondersteuning op de mbo’s is verschillend ingericht. Dat maakt dat samenwerken soms als moeilijk wordt ervaren en verwarring geeft m.n. voor studenten in een kwetsbare situatie. Er zijn veel actoren betrokken: de mbo-scholen, gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden (zoals RMC en inkooporganisaties), wijkteams en hulpinstellingen.

Daarnaast zijn er diverse wetgevende kaders: onderwijswetgeving, Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Zorgverzekeringswet. Afspraken over financiering worden in afzonderlijke bestuurlijke gremia gemaakt en zijn soms van tijdelijke aard (projecten).Dit complexe krachtenveld heeft invloed op de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsstructuur.

Het Bestuurlijk Overleg VSV Rijnmond besloot daarom te onderzoeken of de aansluiting van (jeugd)hulpverlening in de wijkteams en de ondersteuning op de mbo’s in de regio Rijnmond effectiever kan. De mening van de mbo-studenten wordt daarbij belangrijk gevonden.

Dit onderzoek geeft, conform de opdracht van de werkgroep zorg, inzicht in de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsbehoeften van mbo-studenten (entreeopleiding t/m niveau 4) in de RMC regio Rijnmond en hoe deze ondersteuning en (jeugd)hulpverlening optimaal georganiseerd kan worden binnen realistische financiële kaders.


Titel:
Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten. Onderzoek naar inrichting samenwerking mbo, hulpverlening en ondersteuning
Auteur:
Donker, A; Fafieanie, V; Hublart, P; Wagemans, R
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
101 pagina's
Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies