Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Op weg naar een sluitende zorgstructuur in en om het (voortgezet) speciaal onderwijs

Stel uw eigen werkagenda op

Het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft zich de laatste jaren op didactisch en pedagogisch gebied sterk ontwikkeld. Deze kwaliteitsslag alleen is niet voldoende. Voor de meeste leerlingen in de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is meer nodig dan alleen onderwijs. Nagenoeg alle leerlingen in de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben te maken met specifieke problemen. Het is daarom van belang een sluitende zorgstructuur binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs te realiseren.

Werkagenda

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de bestaande structuren, samenwerkingsverbanden en zorg in en rond uw school is het belangrijk om de huidige situatie van uw school goed te bekijken. Dit kunt u zelf doen met behulp van een inventarisatie die u in deze brochure aantreft. Hiermee krijgt u een overzicht van dat wat er al is en dat wat nodig is om (verder) te ontwikkelen: uw speerpunten voor de komende tijd. Voor die speerpunten kunt u vervolgens een passende werkagenda opstellen. Hierin prioriteert u thema’s, plant acties en gaat met relevante partijen in gesprek over het oppakken ervan. Het is de bedoeling dat de directeur van de school deze inventarisatie, in overleg met de leden van de Commissie voor de Begeleiding, invult.


Titel:
Op weg naar een sluitende zorgstructuur in en om het (voortgezet) speciaal onderwijs. Stel uw eigen werkagenda op
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
8 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies