Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders

Inventarisatie van programma's en interventies

Dit rapport beschrijft de inventarisatie van programma’s voor ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning van en voor etnische minderheden die Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hebben gemaakt in opdracht van de afdeling Beleidsontwikkeling van de Directie Inburgering & Integratie van het Ministerie van VROM/WWI. Uitgangspunt voor deze inventarisatie is de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het Nederlands Jeugdinstituut. Aanvullend is gezocht naar recente inventarisaties en initiatieven op het gebied van opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering en inburgering die (nog) niet in de databank zijn meegenomen. Dit is gedaan door het raadplegen van de vakliteratuur, bronnen op het internet en door het interviewen van sleutelinformanten.


Titel:
Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders. Inventarisatie van programma's en interventies
Auteur:
Beekhoven, S., Ince, D., Kalthoff, H. en Vegt, van der, A.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
80 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies