Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders

Inventarisatie van programma's en interventies

Dit rapport beschrijft de inventarisatie van programma’s voor ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning van en voor etnische minderheden die Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hebben gemaakt in opdracht van de afdeling Beleidsontwikkeling van de Directie Inburgering & Integratie van het Ministerie van VROM/WWI. Sardes en het Nederlands Jeugdinstuut participeren samen met het SCO Kohnstamm Instituut in het Expertisecentrum voor Ontwikkeling, Opvoeding en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3). De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door kinderen tot 12 jaar en hun ouders met een niet-westerse achtergrond. Dat wil zeggen dat de ouders of de grootouders van de kinderen geboren zijn in een niet-westers land.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor deze inventarisatie is de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) van het Nederlands Jeugdinstituut. Aanvullend is gezocht naar recente inventarisaties en initiatieven op het gebied van opvoedingsondersteuning, ontwikkelingsstimulering en inburgering die (nog) niet in de databank zijn meegenomen. Dit is gedaan door het raadplegen van de vakliteratuur, bronnen op het internet en door het interviewen van sleutelinformanten.


Titel:
Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders. Inventarisatie van programma's en interventies
Auteur:
Beekhoven, S., Ince, D., Kalthoff, H. en Vegt, van der, A.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
80 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies