Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handleiding landelijke implementatie JGZ-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling

Op 1 januari 2011 zijn het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), TNO Behavioural and Societal Sciences en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gestart met de landelijke implementatie van de JGZ-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Voor een goed verloop van deze landelijke implementatie is de Handleiding Landelijke Implementatie JGZ Richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling geschreven. 

De handleiding is geschreven voor sleutelfiguren in de jeugdgezondheidszorg-organisaties die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van deze richtlijn in hun organisatie. Het eerste hoofdstuk van de handleiding geeft een verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn voor de landelijke implementatie. In de daarop volgende zeven hoofdstukken staat de werkwijze beschreven die deelnemers aan de landelijke implementatie kunnen gebruiken. Een slothoofdstuk bespreekt de relevante landelijke ontwikkelingen voor de JGZ-Richtlijn. De bijlagen bevatten alle benodigde materialen en verwijzingen voor de implementatie.

De landelijke implementatie wordt uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en met subsidie van ZonMw.


Titel:
Handleiding landelijke implementatie JGZ-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling
Auteur:
Vergeer, M. en K. Kooijman
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
54 pagina's

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies