Van jeugd naar volwassenheid

Voorbeelden van toekomstplannen

Als u in de regio gaat werken met een toekomstplan, dan is het handig om te weten wat er al is. In de praktijk is er behoefte aan een overzicht van werkbare tools en voorbeelden. Er zijn namelijk al veel goede voorbeelden en formats, u hoeft niet altijd iets nieuws te ontwerpen. Hieronder een aantal voorbeelden van formats van toekomstplannen en websites of apps die jongeren informeren over wat ze te wachten staat als ze achttien jaar worden.

Samen1plan

Samen1Plan.nl is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere professionals betrokkenen zijn. Op de beveiligde website delen cliënt of gezin, hulpverleners en eventueel personen uit het sociale netwerk doelen, acties, voortgang en agenda. Een gezamenlijk plan staat centraal, waarbij de rollen helder worden verdeeld. Samen1Plan.nl maakt het gemakkelijker om samen de lijn vast te houden, samen te werken en af te stemmen.

MijnPad

MijnPad ondersteunt jongeren bij het maken van keuzes ten aanzien van hun leven en toekomst. MijnPad helpt hen om overzicht te krijgen en om een stappen- en actieplan te maken. Hulpverleners bieden MijnPad aan jongeren aan.
De hulpverlener geeft de jongere een leidende rol en ondersteunt hem of haar om zelf tot antwoorden te komen. Jongeren kunnen er ook voor kiezen om MijnPad zelfstandig in te vullen of met iemand uit hun eigen netwerk. MijnPad
is ontwikkeld door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met jongeren en professionals van Horizon Jeugdzorg & Onderwijs en Cardea.

Mijn Werkblad

Met Mijn Werkblad kan een werkzoekende jongere voor zichzelf overzicht creëren bij het zoeken naar mogelijkheden. Dit doet hij of zij samen met de mensen om zich heen. Het werkblad zorgt voor aanknopingspunten bij het verkennen, bespreken en bedenken hoe je verder kunt komen. De klantmanager is daarbij gids, ondersteuner en klankbord. Het werkblad biedt kansen om met de jongere ook andere leefdomeinen te bespreken, zoals wonen, financiën, familie en vrienden.

Van Wil naar Weg

Sommige jongeren vinden het moeilijk om hun eigen toekomstplan te maken en in beweging te komen. De gemeente kan hen helpen op zoek naar werk of school. Maar professionals moeten daarbij soms zoeken naar de juiste taal om jongeren te stimuleren. Het werkblad 'Van wil naar weg' is een hulpmiddel in het gesprek over de stappen naar de toekomst en het maken van een plan.

18TakeControl

Op de website 18takecontrol staat belangrijke informatie voor jongeren die 18 worden, in voor de jongeren begrijpelijke taal. Voor professionals heeft het Expertisecentrum William Schrikker een praktische methodiek met visuele tools ontwikkeld, die zij ook in kunnen zetten als jongeren een licht verstandelijke beperking hebben, al problemen hadden of gedwongen hulp kregen. Met de map van 18TakeControl kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toewerken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag. De map maakt onderdeel uit van Krachtplan 18+, een methodiek die jeugdhulpverleners concrete handvatten biedt om jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven vanaf hun 18e.

KR8!

Kr8! is een magazine voor jongeren van 16 tot 25 jaar met meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting zelfstandig wonen. Het helpt jongeren hun eigen kracht te ontdekken. Wat zijn de dingen waar zij goed in zijn en energie van krijgen? Kr8! helpt hen na te denken over hun toekomst en behandelt de acht zaken die iedereen op orde moet hebben om zelfstandig te kunnen leven: gezondheid, veiligheid, geld en administratie, wonen, familie en gezin, werken en leren, vrienden en vrije tijd, maatschappij en cultuur. Kr8! past bij de begeleidingsmethode 8-fasenmodel en heeft een aparte toelichting voor begeleiders.

Training 'Ben jij er klaar voor?!'

Jongeren die 18 jaar worden en binnenkort op zichzelf gaan wonen hebben heel wat zaken te regelen. De jongerenraad van Cardea weet uit ervaring dat dat veel stress op kan leveren. Daarom hebben zij de training ‘Ben jij er klaar voor?!’ ontwikkeld en deze in samenwerking met Kinderperspectief vormgegeven. Doel van de training is om stil te staan bij wat er praktisch bij komt kijken als je binnenkort op jezelf gaat wonen. Het is een aanvulling op het reguliere zorgaanbod en bedoeld om jongeren en hun begeleiders te informeren, activeren en aan het denken te zetten over hun plek in het proces naar zelfstandigheid. De training is interactief, confronterend en enthousiasmerend.

Quli

Met Quli kunnen cliënten hun zorgbehoeften delen en managen, en kunnen zorgverleners deze eenvoudig volgen en hulp bieden. Hierdoor worden patiënten en cliënten zelfstandiger, komen professionals in actie als het nodig is en krijgen mensen die extra aandacht verdienen dit ook. Quli is ook als app beschikbaar.

Zelfredzaamheid-Matrix (Jeugd)

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. Het instrument is bruikbaar bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, ontstaat inzicht in de vooruitgang die is geboekt. Op dit moment wordt de ZRM speciaal voor jongeren ontwikkeld. Zodra deze gereed is, wordt dat op de website bekend gemaakt.

Kwikstart

Kwikstart is niet direct een toekomstplan, maar biedt wel een handig overzicht van alles wat je te doen staat als je 18 jaar wordt, op alle leefdomeinen. Kwikstart is ook als app beschikbaar.

Plan18

Op Plan18 vind je een verzameling van dingen die je als jongere allemaal geregeld moet hebben of misschien nog moet regelen. Je vindt er ook een checklist om bij te houden wat al geregeld is en wat je nog moet doen. Ook professionals, gemeenten en scholen vinden er informatie over de mogelijkheden van Plan18.

 

18enzo

18enzo is een project van Hoezo Anders, een stichting door en voor jongeren met een vooral chronische aandoening (bijvoorbeeld psychisch, een fysieke beperking of chronische ziekte). Samen met jongeren is gewerkt aan een
behoeftenanalyse en een informatieaanbod over zorg, wonen, opleiding, werk, geldzaken en je rechten en plichten. Wat is handig en wat is verplicht om te regelen rond je 18e verjaardag? Alle informatie plus een aantal interviews zijn te vinden op de mobiele website.

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies