Van jeugd naar volwassenheid

Toekomstplan

ToekomstplanHet toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd, helpt om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid. Professionals maken zo’n toekomstplan zo tijdig mogelijk samen met de jongere. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op de verschillende leefdomeinen: wonen, school, werk, inkomen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg. Om een integrale aanpak te realiseren werken alle professionals die bij een jongere betrokken zijn met hetzelfde toekomstplan. Gemeenten kunnen hierop sturen door hier een bewuste keuze voor te maken.

Belangrijk instrument

Het toekomstplan is een belangrijk instrument dat u regionaal in kunt zetten. Bestaande aanpakken bevatten vaak al elementen die raken aan een toekomstplan. Met een toekomstplan gaat u nog een stap verder: u versterkt expliciet het integraal en toekomstgericht werken en de doorlopende ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities. Met het toekomstplan geeft u een jongere ruimte en laat u zijn of haar doelen leidend zijn. Iedereen is betrokken bij het tot stand komen van het plan en het kiezen van de juiste aanpak voor de jongere. Het is een gezamenlijk en goed doordacht plan dat organisatie-overstijgend is. De gekozen aanpak en ondersteuning versterkt de gezamenlijke uitvoering van acties en helpt tegenstrijdigheid in de hulpverlening te voorkomen. Op elk moment is er inzicht in de actuele stand van zaken, de vorderingen van de acties en het behalen van de doelen.

Jongeren centraal

Het toekomstplan geeft uitvoerders richting aan hun handelen. Het helpt de jongere centraal te zetten, de focus bij de toekomst te leggen en de eigen kracht en het netwerk van de jongere te benutten. Alle levensgebieden worden in kaart gebracht zodat helder is waarop ondersteuning nodig is en waarop niet. Het maakt duidelijk wie wat doet, zowel vanuit het netwerk als vanuit de formele ondersteuning.

Ruimte binnen wettelijke kaders

Wilt u met een toekomstplan aan de slag in je regio, houd er dan rekening mee dat iedere partij met een eigen wettelijk kader te maken heeft. Vanuit de Participatiewet werkt men met een Plan van Aanpak, in het onderwijs met een Ontwikkelperspectief (OPP), binnen de jeugdhulp met toekomstplannen en binnen de Wmo met ondersteuningsplannen. De verschillende wettelijke kaders bieden ook ruimte. Maak gebruik van die ruimte om zo met elkaar doorlopende ondersteuning te kunnen bieden. Weet dat ook gemeenten zoeken naar die ruimte in de wetgeving (zie stap 8 van het Stappenplan voor gemeenten).

Samenwerken

Het verdient de voorkeur dat alle uitvoeringspartners in het veld zo samenwerken dat de jongere niet bij meerdere professionals hetzelfde verhaal hoeft te doen en geen tegenstrijdige signalen krijgt. Op verschillende plekken in het land experimenteert men al met samenwerken aan integrale toekomstplannen.

Tips voor het werken met een toekomstplan

Wat draagt bij aan het succes van een toekomstplan? Deze 7 tips vormen een goede basis.

  1. Zorg dat er één plan komt en maak dit leidend.
  2. Begin zo vroeg mogelijk: als de jongere 16 jaar is of eerder.
  3. Sluit altijd aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere.
  4. Alle betrokkenen doen wat nodig is en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
  5. Alle betrokkenen werken samen en in samenhang.
  6. Leg de focus op werken, wonen, leren en zelfredzaamheid.
  7. Laat de jongere en zijn toekomstplannen pas los als de jongere daaraan toe is.

Stop dus niet bij 18 jaar!

Lees ook:

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies