Van jeugd naar volwassenheid

Checklist werken met een toekomstplan

Met het toekomstplan kun je integraal en toekomstgericht werken aan doorlopende ondersteuning van jongeren. Integraal werken is noodzakelijk, bij jongeren spelen tenslotte meerdere veranderingen op verschillende levensgebieden. Samen optrekken met een focus op de toekomst is belangrijk. Het helpt jongeren zich voor te bereiden op hun toekomst en hun zelfredzaamheid te vergroten. Het helpt ook professionals in het tijdig en samen met de jongere regelen van ondersteuning die ook na het 18e jaar doorloopt en aan blijft sluiten bij het perspectief van de jongere.

Checklist

Werkt u met een (toekomst)plan? Leg dan onderstaande checklist daar eens naast. Hierin staan de bouwstenen van een toekomstplan. Voldoet je plan hieraan? Is je plan helder? En kun je samen met de jongere, zijn netwerk en andere betrokkenen er goed mee werken?

 • In het plan staat de jongere centraal
  Het plan is van de jongere, hij of zij heeft het (eventueel met ondersteuning) opgesteld en heeft de regio over de uitvoering ervan. het perspectief en de doelen van de jongere zijn leidend.
 • Het plan is toekomstgericht
  De focus ligt op de toekomst, zowel bij het formuleren van de doelen als bij de ondersteuning die geboden wordt.
 • Het plan is gericht op empowerment
  De eigen kracht van de jongere wordt benut en versterkt. het uiteindelijke doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de jongere.
 • Alle leefgebieden zijn in kaart gebracht
  Jongeren zitten in een dynamische periode met veel veranderingen. Breng in beeld hoe de situatie is op alle verschillende domeinen, zoals studie, wonen, werk, gezondheid, geld, vrije tijd en relaties. maak duidelijk op welke gebieden ondersteuning nodig is en al geboden wordt (wat en door wie).
 • De sociale context is onderdeel van het plan
  Het netwerk is in kaart gebracht en er is overwogen wie bij het plan betrokken moeten zijn ( en wie niet), in welke rol en welke ondersteuning zij kunnen bieden.
 • Het plan heeft een goede structurering: heldere doelen, planning en fasering
  Het plan omvat een wenselijk vooruitzicht op de lange termijn ( het perspectief) en smart geformuleerde doelen en acties die nodig zijn om dat perspectief te bereiken. In het plan staan deze als haalbare benoemd.
 • De aanpak sluit aan bij het probleem en de hulpvraag: hulp op maat
  Iedereen is betrokken bij de invulling van het plan en het kiezen van de juiste aanpak. het is belangrijk dat daarbij wordt gekeken naar wat haalbaar en wenselijk is voor déze jongere in déze situatie. Maar ook dat er niet meer hulp wordt geboden of meer mensen betrokken worden dan nodig is.
 • Het is één integraal plan
  Het is een gezamenlijk en goed doordacht plan dat organisatie-overstijgend en integraal is. het is duidelijk wie wat doet. De gekozen aanpak en ondersteuning versterkt de gezamenlijke uitvoering van de acties en helpt tegenstrijdigheid in de hulpverlening te voorkomen.
 • Op elk moment is er inzicht in de actuele stand van zaken
  In het plan staat de actuele stand van zaken, er is daardoor inzicht in de vorderingen van de acties en het behalen van de doelen.
 • Het plan is gebruiksvriendelijk
  Het plan heeft een simpele opzet, is overzichtelijk, makkelijk in gebruik en bevat helder taalgebruik.
Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies