Praktijkvoorbeeld

Subsidie voor betaalbare jongerenhuisvesting

De gemeente Veenendaal heeft een stimuleringsfonds voor het realiseren van betaalbare jongerenhuisvesting.

Ze financiert de subsidies voor initiatieven uit haar Startersregeling. Zo is er geld verstrekt voor een initiatief om nieuwbouwwoningen aan te passen voor jongeren met een autisme spectrumstoornis, zodat zij daar ook zelfstandige woonruimte hebben.

Dit stimuleringsfonds is een instrument uit de Toolbox Financieringsconstructies voor stedelijke vernieuwing, namelijk de TFC-constructie Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting van de Rijksoverheid.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies