Van jeugd naar volwassenheid

Stap 9: Bepaal en monitor de geleverde outcome

In deze fase kijken we hoe de acties en de uitkomsten ingebed kunnen worden.

Acties

  • Bepaal welke outcomegegevens u van uw partners wilt ontvangen.
  • Stel vast welke outcome-criteria u hanteert.
  • Vergelijk de resultaten met de criteria.

Resultaat

U gebruikt outcome-indicatoren om de aanpak 16-27 te sturen.

Voorbeeld: Smart Dashboard

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met haar partners op het gebied van jeugdhulp, Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en welzijn de aanpak Toekomstplan ontwikkeld. Het toekomstplan is een manier om continuïteit van (in)formele zorg en ondersteuning te bieden voor jongeren die vanaf 18 jaar uitstromen uit residentiële zorg. De belangrijkste elementen uit het plan zijn samenwerking, eigenaarschap en doorgaande zorglijnen.

OGSM-model

De gemeente werkt hierbij volgens het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies and Measures). Er is op een
A4-tje een implementatieplan opgesteld met vijf doelen:

  1. Versterken van het netwerk van de jongere.
  2. Vergroten regie van de jongere (jongere centraal).
  3. Versterken en faciliteren professionals (ketenpartners).
  4. Eén intake, één contactpersoon, één maatwerkoplossing (gemeente).
  5. Innovatieve oplossingen voor huisvesting.

Per doel is een strategie en concreet actieplan uitgewerkt. Het plan beschrijft welke partner waarvoor verantwoordelijk is in de samenwerking en welke uitkomsten ze gaan behalen. Doordat partners samen verantwoordelijk zijn voor de uitkomsten wordt de onderlinge samenwerking versterkt. Gemeente en partners werken de komende drie jaar samen om de afgesproken doelen te bereiken. Met behulp van een Smart Dashboard gaan gemeente en partners de uitkomsten monitoren (met een eindevaluatie in 2020).

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies