Van jeugd naar volwassenheid

Stap 4: Regel organisatorische randvoorwaarden

Een goede inrichting is essentieel voor implementatie: dit vergroot de kans van slagen. Het is belangrijk dat alle spelers die zich bezighouden met jongeren een plek hebben in dit traject, zowel in beleid als uitvoering. Zoek elkaar op en benut daarvoor in eerste instantie de bestaande structuren. Als er al overleggen staan met onderwijs, overheid en ondernemingen, kijk of jeugdhulp daarbij aan kan sluiten. Is er nog geen bestaande structuur of werkt de aansluiting niet, richt dan een groep kwartiermakers in met afgevaardigden van alle belangrijke partijen (zowel ervaringsdeskundigen en uitvoerenden als beleidsmakers). Deze kwartiermakers jagen aan in de organisatie en monitoren de voortgang.

Stuurgroep

Zorg daarnaast voor een (regionale) stuurgroep, waar jongeren en professionals terecht kunnen als zij tegen problemen in het systeem aanlopen en geen oplossing zien. Ofwel, als het toekomstgericht en integraal werken vastloopt en dit niet binnen de handelingsruimte van de professional oplosbaar is. Laat ervaringsdeskundigen onderdeel zijn van deze stuurgroep, zodat zij kunnen adviseren vanuit hun ervaring. Laat deze groep regelmatig tussentijds de balans opmaken en beoordelen of de maatschappelijke resultaten behaald worden. Daar waar zich structureel knelpunten voordoen kan de groep verbeteracties voorstellen. De stuurgroep stuurt daarmee bij waar nodig. De kwartiermakers en stuurgroep vormen samen de verbinding tussen beleid en uitvoering en leef- en systeemwereld.

Voorbeeld: 2GetThere Coaching

2GetThere Coaching is een jong en dynamisch project, voor en door jongeren en jongerencoaches. Jongerencoaches coachen jongeren in de eigen leeftijdsgroep naar intrinsieke motivatie, werk, stage en/of school, of preventief om uitval te voorkomen. Het project kent een persoonlijke aanpak met diverse teams en werkt op basis van ervaringsdeskundigheid en eigen kracht. Het project is tevens een leerbedrijf en
kweekvijver voor jonge professionals die binnen maximaal 2,5 jaar doorstromen naar regulier werk. Van de door 2GetThere begeleide groep jongeren (vaak met multiproblematiek) stroomt gemiddeld 72 procent intrinsiek gemotiveerd uit naar regulier onderwijs en/of werk of vervolgt de huidige opleiding of werk. 95 procent van alle (ervaringsdeskundige) jongerencoaches stroomt binnen maximaal 2,5 jaar uit naar een passende reguliere baan, vaak bij een van de samenwerkingspartners van 2GetThere.

Voorbeeld: Menzis werkagenda

Menzis, de gemeenten Groningen en Oldambt en Groningse jeugdhulpaanbieders ontwikkelden samen een aanpak voor een soepele overgang van 18- naar 18+. Hierin brengen professionals met behulp van een checklist in kaart of er op een of meer leefgebieden het risico bestaat dat een jeugdige rond 18 jaar tussen de wal en het schip valt. Als de professional de risico's niet zelf kan beheersen, kan hij of zij contact opnemen met een aangewezen coördinator van de gemeente. Vervolgens zoeken ze samen naar een passende oplossing, indien nodig ook buiten de gebaande paden.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies