Van jeugd naar volwassenheid

Stap 3: Zorg voor kennis: feiten, cijfers en casuïstiek

Maak samen met uw partners inzichtelijk welke typen jongeren in uw gemeente of regio aanwezig zijn en welke problematiek er precies speelt. Onderzoek welke vragen en behoeften jongeren in kwetsbare posities hebben op alle leefdomeinen: onderwijs, werk, wonen, inkomen en zorg. En welke vormen (of combinaties) van kwetsbaarheid komen vooral voor? Nieuwe cijfers verzamelen kost tijd, vaak is er al informatie beschikbaar. Niet alleen op het niveau van de gemeente, maar ook op wijkniveau. Denk aan uitstroomcijfers uit VSO-PRO, cijfers van de GGD (monitor en EMOVO), informatie die een mbo heeft, een jeugdhulpprofessional, RMC-coördinator of politie.

Jongerenwerkers hebben bovendien vaak goed zicht op wat (groepen) jongeren beweegt. Naast in kaart brengen van feiten en cijfers helpt analyse op basis van casuïstiek om dilemma’s op tafel te krijgen vanuit de leefwereld van jongeren en professionals. Bespreek met elkaar casussen die vastlopen maar juist ook die wel goed gaan: ook het analyseren van successen levert relevante informatie op. Kijk naar wat al werkt en of u dat ook kunt toepassen bij andere casussen. U leert elkaar op die manier ook beter kennen en wisselt kennis uit.

Voorbeeld: Jongerenparticipatie in Haarlemmermeer

Jongeren worden gestimuleerd zelf initiatieven te nemen en mee te praten over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Daarom is er speciale aandacht voor jongerenparticipatie en kunnen jongeren via een jongerenpanel en digipanel vertellen wat ze vinden van bepaalde projecten, beleid of plannen in Haarlemmermeer. Zo voert de gemeente een pilot uit ten aanzien van werken met een toekomstplan. Met vijf jongeren is een marktplaats gehouden, waar resultaten zijn opgehaald. De jongeren brachten voor hen belangrijke personen mee om gezamenlijk afspraken te maken.

Voorbeeld: JIM in Amsterdam

Bij Spirit in Amsterdam heeft iedere jongere een JIM. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en kan de oom, zus, tante of buur zijn aan wie een jongere ondersteuning vraagt om uithuisplaatsing te voorkomen. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals. Hiermee vervagen de grenzen tussen professionals en niet-professionals, iedereen praat mee en is een mededeskundige.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies