Praktijkvoorbeeld

Regionale expertgroep voor jongeren met lvb

Regio Amersfoort heeft gedurende een jaar een pilot uitgevoerd met vier jongeren van 16 en 17 jaar met een licht verstandelijke beperking.

Met de woongroepbegeleider, stagecoördinator en de wijkteams is gekeken naar het perspectief van elke jongere op het gebied van zorg, wonen, school, werk en vrije tijd. Dit leverde aanbevelingen op, waaronder:

  • Faciliteer ambulante zorg op school
  • Houd de jongeren in beeld door outreachend te werken
  • Leer jongeren werkgeversvaardigheden en omgaan met geld
  • Organiseer vanaf 16 jaar één regisseur en een goede overdracht
  • Lever maatwerk gericht op perspectief met extra aandacht voor het onderwijs
  • Zet jongeren in als ervaringsdeskundigen

Alle aanbevelingen zijn gebundeld en er is een regionale expertgroep ingericht, bestaande uit zorgaanbieders, het samenwerkingsverband, Regionaal Jongerenloket, wijkteams en beleidsadviseurs van de gemeenten Amersfoort en Soest. Deze expertgroep zet de aanbevelingen om in concrete acties, zoals het inrichten van een startmoment met de jongere, zorgbegeleider en werkgever als jongeren aan het werk gaan.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies