Van jeugd naar volwassenheid

Tips stappenplan

Wat werkt?

Kijk naar wat werkt binnen uw gemeente. In het stappenplan hebben we ons laten inspireren door de fasen van Waarderend Organiseren (verkennen, verbeelden, vormgeven en verankeren). Het is een mogelijke veranderaanpak voor dit vraagstuk.

Hoe werk je samen?

Bepaal samen wat het meest urgente vraagstuk is. Deel het op in hapklare brokjes en bepaal dan wie wat, wanneer, gaat doen.

Zorg voor kennis

  • Maak gebruik van de monitor Aansluiting Onderwijs- Jeugdhulp. Hier staan actuele cijfers over de jeugd en het jeugdzorggebruik in relatie tot gegevens over het onderwijs in de eigen regio.
  • Maak met uw eigen organisatie en/of partners een klantreis. Daarmee brengt u de ondersteuning van A tot Z in beeld en ziet u waar het spaak loopt.
  • Maak gebruik van persona's. Leg ze naast uw eigen beleid en aanpak om te achterhalen waar oplossingen en knelpunten zitten. Zo formuleer u snel en gedegen verbeteracties.

Organisatorische voorwaarden

Zorg ervoor dat iedereen kennis heeft over de doelgroep en betrek daarbij ervaringsdeskundigen en jongeren. Het is cruciaal dat alle partijen het belang inzien van integrale en toekomstgerichte ondersteuning en zich daarvoor willen
inzetten.

Gezamenlijke ambitie

Zorg ervoor dat het vooraf voor iedereen helder is dat het proces niet in een keer lukt. Het vraagt continue aandacht en investering van alle betrokkenen.

Actieplan

Gebruik checklist en formats om te zien of de huidige aanpak van je organisatie al voldoet aan de elementen van een toekomstplan.

Monitor en verbeter

Bespreek de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de gezamenlijke ambitie, maar reken anderen er niet op af. Herhaal periodiek de klantreis en kijk of de oplossing daadwerkelijk werkt in de praktijk.

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies