Van jeugd naar volwassenheid

Stappenplan professionals

Stappenplan professionalsDoorlopende ondersteuning van kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar vraagt van professionals binnen het sociaal domein een integrale en toekomstgerichte aanpak. Integraal werken en denken betekent rekening houden met alle leefdomeinen:

 • wonen
 • school
 • werk
 • inkomen
 • vrienden
 • relaties
 • vrije tijd
 • zorg

Toekomstgericht werken

Bij toekomstgericht werken is de leefwereld van de jongeren het vertrekpunt. Niet de leeftijdsgrens van 18 jaar is leidend, maar de wensen en behoeften die de jongere heeft voor zijn of haar toekomst.
In de praktijk is integraal en toekomstgericht werken niet altijd makkelijk. Jongeren krijgen met vele partijen en organisaties te maken, en verschillende daarmee samenhangende financieringsstromen. De eisen die instanties aan hun doelgroep stellen zijn voor deze jongeren vaak te hoog gegrepen. Zij hebben daarom doorlopende begeleiding nodig.

Stappenplan

Professionals binnen het sociaal domein staan voor de taak om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare jongeren te bevorderen. Om professionals hier beter op toe te rusten is samen met hen een stappenplan ontwikkeld. Iedere stap ondersteunt u bij het gefaseerd implementeren van een integrale en toekomstgerichte aanpak. Met als uiteindelijke doel: de begeleiding van jongeren in kwetsbare posities naar volwassenheid en zelfstandigheid.

Acht stappen

Hoe komt u als professional tot een toekomstgerichte en integrale begeleiding van jongeren naar volwassenheid? Het stappenplan helpt u op weg.

Fase 1: Verkennen

Fase 2: Verbeelden

Fase 3: Vormgeven

 • Stap 7: Stel een actieplan op
  In het actieplan staat hoe u samen de maatschappelijke resultaten gaat bereiken, wat u ervoor moet doen, en welke afspraken er zijn over inzet en samenwerking. Belangrijk onderdeel hiervan is het toekomstplan.

Fase 4: Verankeren

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies