Van jeugd naar volwassenheid

Stap 7: Stel een actieplan op

Bepaal met elkaar wat nodig is om de gewenste ambitie en resultaten te bereiken. Maak met elkaar een actieplan en bedenk daarna wat iedereen verder nog nodig heeft. De ambitie en resultaten vertaalt u samen naar activiteiten van alle betrokkenen en afspraken die nodig zijn voor een goede samenwerking. Kijk of de huidige initiatieven bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke resultaten en waar nog gaten zitten. Bespreek hoe u de maatschappelijke resultaten gaat bereiken.

  • Wat moet u daarvoor organiseren?
  • Welke afspraken over inzet en samenwerking zijn er nodig?
  • Wat zijn de voorwaarden om de overgang van jeugdwet naar de Wmo en Participatiewet voor jongeren soepel te laten verlopen?

Op deze manier kom u tot een actieplan waar u gezamenlijk uitvoering aan geeft.

Voorbeeld: De omgekeerde toets

In het casusboekje 'Doe de omgekeerde toets en help jongeren echt!' introduceert Stimulansz een nieuwe manier van integraal werken: de omgekeerde toets. Het boekje laat tien casussen zien van jongeren tussen 16 en 27 jaar die door te strikte wet- en regelgeving en gebrekkige samenwerking van de regen in de drup komen. Maar het casusboekje laat ook zien hoe u samen met een jongere en zijn of haar omgeving tot een oplossing komt en hoe u jongeren echt verder helpt. Met de omgekeerde toets kiest u namelijk uit een palet van wettelijke mogelijkheden, dwars door alle domeinen heen, en met maar een doel voor ogen: de jongere zo goed mogelijk helpen.

Voorbeeld: Participatiewiel

Het Participatiewiel van Movisie is een instrument voor integrale participatiebevordering. Dit wiel biedt inzicht in hoe u het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van jongeren met elkaar verbindt. Vanuit het perspectief van de burger krijgen alle partijen die in het sociaal domein actief zijn een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Het geeft daarmee overzicht over de leefwereld en helpt om grip te krijgen op de complexiteit van het systeem.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies