Van jeugd naar volwassenheid

Persona: Wesley

Persona WesleyDe 23-jarige Wesley kreeg in het verleden hulp in het gedwongen kader. Toen de ondertoezichtstelling op zijn 18e verviel, wilde hij geen hulp meer en verdween hij uit beeld. Wesleys ontwikkeling op verschillende levensdomeinen:

Gezondheid: Verslaving en mogelijke hechtingstoornis

Wesley heeft moeite zijn impulsen te beheersen en kampt met verslavingsproblematiek. Hij vindt het moeilijk om duurzame relaties te onderhouden. Men vermoedt een hechtingsstoornis of onbehandeld trauma. Recente behandelingen en interventies hebben niet het beoogde resultaat gehad. Wesley wordt gemakkelijk overvraagd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van huurtoeslag.

Participatie: Criminaliteit

Wesley heeft soms een tijdelijk baantje in de bouw. De overige tijd zit hij zonder werk. Hij onderhoudt zijn verslaving met handeltjes in het criminele circuit. 

Sociaal netwerk: Overbelast

Familieleden willen graag helpen, maar zijn zelf overbelast.

Feiten en cijfers

Naar schatting worden ieder jaar 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling (Nationale prevalentie Studie 2010).

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies