Van jeugd naar volwassenheid

Persona: Manette

Persona ManeteManette woont in een pleeggezin omdat ze door haar ouders mishandeld werd. Op haar 18e kunnen de pleegouders de zorg wegens geldgebrek niet voortzetten. Ze raakt verslaafd, stopt met school en krijgt korte tijd later een kind. Ook door haar vriend wordt ze mishandeld.

Tijdpad Manette

11 jaar: Start pleegzorg

Manette wordt op haar 11e wegens mishandeling door haar ouders ondergebracht bij een pleeggezin.

18 jaar: Samenwonen

Op haar 18e gaat ze vanwege het stopzetten van de pleegzorgvergoeding het huis uit. Wegens gebrek aan betaalbare en geschikte woonruimte trekt ze bij haar vriendje in.

20 jaar: Verslaving

Zowel Manette als haar vriendje raken steeds meer verslaafd aan alcohol. Manette is daardoor niet meer gemotiveerd en stopt met haar hbo-opleiding. Ze laat de studiefinanciering doorlopen.

21 jaar: Zwangerschap

Manette raakt ongewenst zwanger. Tegen de zin van haar vriend besluit ze het kind te houden.

23 jaar: Mishandeling

Manette wordt mishandeld door haar vriend. Eerst durft ze niets te doen, maar later gaat ze met hulp van haar pleegmoeder met haar kind naar een Blijf-van-mijn-lijfhuis.

Feiten en cijfers

  • 70% van de jongeren die bij pleegouders worden geplaatst is jonger dan 12 jaar.
  • 30 tot 90% van de ouders die hun kind(eren) verwaarlozen, heeft verslavingsproblemen.
Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies