Van jeugd naar volwassenheid

Stap 7: Bepaal je kwaliteitseisen

Als gemeente kunt u sturen op kwaliteit door kwaliteitseisen voor de te leveren diensten op te nemen in uw inkoop- en subsidievoorwaarden.

Acties

  • Analyseer de kwaliteitseisen van het inkoop- en subsidiebeleid en de controle hierop.
  • Analyseer hoe de gemeente kan optreden of bijsturen indien nodig.
  • Zorg voor tools om de kwaliteit van de voorzieningen periodiek te controleren en bewaken.

Resultaat

De kwaliteit van de voorzieningen is gewaarborgd.

Voorbeeld: TOP Dienstverlening in de gemeente Breda

De gemeente Breda heeft een aanpak ontwikkeld in samenwerking met het team TOP Dienstverlening, dat gemeentebreed werkt aan het verbeteren van de dienstverlening. De aanpak is specifiek gericht op de organisatie- en afdelingsoverstijgende dienstverlening om zo te komen tot een dienstverlening die aansluit bij de klant. Dit wordt ook toegepast op de 18-/+ aanpak.

Customer Journeys

In het project staan continu de klanten centraal, in dit geval dus de jongeren. Zij vormen het startpunt. Door middel van interviews brengt de gemeente de customer journeys van Bredase jongeren in kwetsbare posities tussen de 16 en 27 jaar in beeld. Op basis van de behoeften van deze jongeren doet de gemeente met haar partners wat nodig is voor de juiste ondersteuning.

Een drietal knelpunten wordt veel genoemd: jongeren die voor hun gevoel niet bij de juiste instelling zitten, het onnodig opbouwen van schulden en jongeren die zich onvoldoende voorbereid en begeleid voelen in de overgang naar volwassenheid. De gemeente werkt samen met corporaties en zorgaanbieders om het aanbod van huisvesting groot en divers genoeg te maken. Om niet onnodig schulden op te bouwen kunnen jongeren uit de doelgroep zo nodig al voor hun 18e verjaardag starten met het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Ik word 18-proces

Samen met professionals en jongeren heeft de gemeente een Ik word 18-proces opgesteld, om ervoor te zorgen dat jongeren niet tussen wal en schip vallen. Hierin legt men vast wie professioneel verantwoordelijk is voor de overgang naar 18 jaar, om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over het eigenaarschap. Vanaf 16 jaar biedt men de jongeren bovendien integrale, halfjaarlijkse Ik word 18-gesprekken, waarin men vanuit het toekomstplan van de jongeren bespreekt hoe obstakels opgelost kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat betrokken professionals niet alleen vanuit hun eigen expertise meedenken met de jongeren, maar juist integraal op basis van input van collega-professionals. Om het proces te borgen heeft de gemeente de intentie om het realiseren van een goede overgang naar 18 jaar vanaf 2018 standaard in contractafspraken te zetten.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies