Praktijkvoorbeeld

Alternatieve schoolroutes voor dak- en thuislozen

Omdat het regulier onderwijs vaak niet voldoende aansluit op problemen van dak- en thuisloze jongeren, wordt in de gemeenten Leeuwarden en Groningen met de jongeren en hun scholen naar alternatieve routes gezocht.

Het doel is om hen weer naar school te helpen en zo een toekomstperspectief te bieden. Zo wordt een doorbraak gezocht in een combinatie van 'het behalen van een diploma' en 'het leven weer op orde krijgen'. Het proefveld werkt in actie met jongeren en scholen zelf, een doorbraakteam, een lokale stuurgroep, een landelijk opschalingsteam, een jongerenteam en een casusregisseur. De casusregisseur is de spil in het proefveld en zal voortdurend afstemmen met de jongeren, het onderwijs en de gemeente om de belemmeringen die jongeren ervaren op te lossen.

Het proefveld is een samenwerking tussen de gemeenten Leeuwarden en Groningen, jeugdhulpaanbieders, mbo's en het Samenwerkingsverband Van de Straat.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies