Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Voorbeelden van projecten

HBO Kennisnetwerk

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert jaarlijks vier bijeenkomsten voor het HBO Kennisnetwerk. Het netwerk is bedoeld voor docenten van hbo-opleidingen die betrokken zijn bij het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker.

Toolbox Wijkteams werken met jeugd

In 2015 heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie en de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort, PI Research en Praktikon een praktische website voor jeugdprofessionals in wijkteams ontwikkeld. Op www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl vinden jeugdprofessionals tools en methodische hulpmiddelen, zoals vragenlijsten, tipsheets, oefeningen. De tools op deze site zijn kosteloos te downloaden en te gebruiken.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het Nederlands Jeugdinstituut voert het programma richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming uit. Er zijn richtlijnen voor de jeugdhulp ontwikkeld en is een infrastructuur voor invoering van de richtlijnen opgezet. Dit programma is een initiatief van de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO, de dagelijkse uitvoering en financiële verantwoording is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.
Speerpunten uit het programma zijn onder andere dat er continu oog is voor de praktische toepasbaarheid van alle richtlijnen en dat er veel aandacht is voor gedeelde besluitvorming met kinderen, jongeren en ouders. Het is het Nederlands Jeugdinstituut gelukt om de ontwikkeling van alle richtlijnen binnen afzienbare tijd te realiseren en gedurende de ontwikkeling breed draagvlak te creëren voor het werken met richtlijnen bij cliënten, professionals en werkgevers.
Bekijk alle richtlijnen op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het Nederlands Jeugdinstituut is op meerdere manieren betrokken bij dit programma. In navolging van het programma Professionalisering Jeugdzorg voert het Nederlands Jeugdinstituut ook het subsidiebeheer uit van dit programma, dat door het Ministerie van VWS gesubsidieerd is.

Daarnaast maakt het Nederlands Jeugdinstituut deel uit van het Programmasecretariaat en is het betrokken bij de ontwikkeling van competentieprofielen voor hbo-professionals. Verder is het deelprojectleider van het deelproject Vindplaats, als onderdeel van de Werkagenda, waarin het gaat om het samenbrengen en verspreiden van de zogenoemde gemeenschappelijke basis voor het jeugddomein. Tot slot zet het Nederlands Jeugdinstituut zijn expertise in rond kennisbeheer en -verspreiding.

Meer informatie over het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming is te vinden op de website www.professionaliseringjeugdhulp.nl.

Vragen?

Claudia Versteeg is contactpersoon.

Foto Claudia  Versteeg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies