Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Kennisnetwerk hbo-docenten

Doelgroep van het kennisnetwerk

Het HBO Kennisnetwerk is opgericht zodat hbo-docenten op de hoogte kunnen blijven van theoretische en praktijkkennis uit de jeugdsector. De kennis die ze in het netwerk opdoen gebruiken ze vervolgens om hun curriculum actueel te houden en de professionals van de toekomst op te leiden. Het netwerk is er voor docenten van de hbo-opleidingen die betrokken zijn bij het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Naast kennisdeling biedt deelname aan het kennisnetwerk deelnemers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming

Aankomende professionals worden door middel van een sociaal-agogische opleiding in het hbo voorbereid op het werken in de jeugdhulp. Hoe beter zij voorbereid zijn, hoe professioneler het vak wordt. Het kennisnetwerk draagt bij aan de professionalisering van de jeugdhulp.

Bijeenkomsten kennisnetwerk

Dit kennisnetwerk komt jaarlijks vier keer bij elkaar. Per bijeenkomst staat een thema uit de jeugdhulp centraal. Waar mogelijk wordt verbinding gelegd met de kennis op de website van het Nederlands Jeugdinstituut, die door studenten veel geraadpleegd wordt. Tijdens een bijeenkomst zijn er meerdere presentaties en kunnen deelnemers brainstormen over de manier waarop de kennis over te dragen is aan de studenten en ingebed kan worden in de opleidingen. De deelnemers krijgen elke bijeenkomst actuele informatie uitgereikt.

Thema's in 2017

Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de interesses van de deelnemers. Daarom horen we graag van welke onderwerpen aan bod moeten komen. Wij denken zelf aan thema’s als: loverboyproblematiek en mensenhandel, seksuele ontwikkeling, samenwerken met ouders in onderwijs en zorg, evidence-based werken, alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deelnemers kunnen hun voorkeur doorgeven aan Gea Koedam: g.koedam@nji.nl.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 16 juni 2017
  • 22 september 2017
  • 8 december 2017

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het netwerk door contact op te nemen met Gea Koedam: g.koedam@nji.nl.
De kosten voor deelname in 2017 bedragen 300 euro per deelnemer voor de cyclus van drie bijeenkomsten. Dit bedrag is inclusief reader en lunch. Bij verhindering kunt u een vervanger sturen.

Achtergrond

Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt theoretische en praktijkkennis over jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Om kennis gerichter over te dragen is in 2009 een kennisnetwerk specifiek voor hbo-docenten opgericht. De afgelopen jaren zijn vele actuele kennisthema's rond de jeugdhulp aan bod gekomen tijdens de bijeenkomsten.

Vragen?

Claudia Versteeg is contactpersoon.

Foto Claudia  Versteeg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies