• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Reflectie

Professionals blijven zich ontwikkelen, ook op de werkplek. Dit doen zij door middel van reflectie en feedback: een krachtige manier om competenties te versterken en te leren van de praktijk. Door de kennis uit de reflectie te delen werkt een professional actief mee aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Reflecteren is het terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daar ook lering uit trekken. Reflectie is een vorm van leren op de werkplek die leidt tot ontwikkeling van nieuwe kennis. De inzichten kunnen daarna weer gebruikt worden voor het onderhouden en verbeteren van het eigen functioneren. Door te reflecteren werkt de professional continu aan verbetering van het eigen functioneren en de aansluiting op kinderen en ouders.

Reflectie op de werkvloer kan op allerlei manieren:

  • werkbegeleiding
  • intervisie
  • feedback door supervisie of monitoring
  • casuïstiekbespreking
  • collegiale consultatie
  • wandelganggesprekken.

Reflectieactiviteiten zoals supervisie, intervisie en werkbegeleiding zijn onderdeel van de beroepsregistratie voor jeugdhulpprofessionals. Om bovenstaande reflectieactiviteiten in de praktijk vorm te geven, kun je gebruikmaken van de voorbeelden en instrumenten op de pagina Reflecteren in de praktijk en van het Kwaliteitskader Reflectie.

Reflectieproces

Het doel van de diverse vormen van reflectie is dat er processen tot stand komen die het leren bevorderen. Begeleiders kunnen daarvoor verschillende modellen gebruiken. Een bekend model is het spiraalmodel voor reflectie van de onderwijskundige Fred Korthagen. Aan de hand vragen per fase worden essentiële aspecten verduidelijkt. Dit spiraalmodel is in alle vormen van reflectie inzetbaar.

Spiraalmodel reflectie

Training

Leren wat werkt bij reflectie? Reflectievaardigheden vergroten? Wij laten zien dat reflecteren op wat je doet gevarieerd, eenvoudig en leuk kan zijn. Lees meer over de training ReflectieLab.

Meer informatie

  • Berger, M. en K. Kleine (2012), Handreiking 'Reflecteren is leren', in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de deelnemers van de kenniskring Reflecteren is leren. Nederlands Jeugdinstituut/HAKA Nederland.
Vragen?

Karlijn Stals is contactpersoon.

Foto Karlijn  Stals

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.