Ouderschap en opvoeden

Publicaties NJi


 • Opgroeien en opvoeden in armoede
  Opgroeien en opvoeden in armoede. Over de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen
  • Kalthoff, H.,
  • 66 pagina's

  Deze publicatie beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. 


 • Opgroeien en opvoeden
  Opgroeien en opvoeden. Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders
  • Deniz Ince, Hilde Kalthoff
  • 40 pagina's

  Onderzoek naar de factoren die een gezonde, veilige en kansrijke opvoeding en ontwikkeling kenmerken.


 • Samen opvoeden?!
  Samen opvoeden?! Het belang van medeopvoeders voor ouderschap en opvoeden
  • Kalis, E.
  • 15 pagina's

  Dit rapport geeft de onderbouwing en uitwerking van steun bij ouderschap.


 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  • Driedonks, M., N. Udo, I. Batyreva, H. Ooms
  • 22 pagina's

  Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten van jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie.


 • Opvoedsteun
  Opvoedsteun. Wat werkt?
  • Ince, D. en N. Udo
  • 31 pagina's

  In dit literatuuronderzoek staat beschreven wat bekend is in de literatuur over de effecten van universele en selectieve opvoedprogramma's.


 • Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?
  Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas? Een review gericht op opvoeding en psychosociale factoren in interventies
  • Hof, V. van den, D. de Veld en M. Zoon
  • 38 pagina's

  Dit rapport beschrijft de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht, met aanbevelingen voor professionals.


 • Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap
  Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap. Twee goede voorbeelden: Leiden en De Ronde Venen
  • Ligtermoet, I., E. van Beekhoven, J. Berns en A. Gort
  • 9 pagina's

  Gemeente Leiden en De Ronde Venen helpen ouders eerst om problemen zelf op te lossen. 


 • De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders
  De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders. Zorg voor preventieve relatieondersteuning in uw gemeente
  • Nederlands Jeugdinstituut en NCJ
  • 7 pagina's

  Deze factsheet beschrijft hoe een gemeente preventieve ondersteuning kan bieden aan ouders en in kan zetten op het versterken van de partnerrelatie.


 • Allemaal opvoeders
  Allemaal opvoeders. Weet wat werkt bij opvoedvragen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 6 pagina's

  De brochure geeft tips en werkwijzen hoe je als opvoedprofessional samen met ouders en medeverzorgers kan werken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.


 • Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief?
  Welke jeugdinterventies in Nederland zijn kosteneffectief? Systematische literatuurreview naar de huidige stand van zaken
  • Kremer, I.E.H., D. Kann, G. van den Berg, C.D. Dirksen, M. Hiligsmann en S.M.A.A. Evers
  • 48 pagina's

  Deze publicatie beschrijf hoe de kosteneffectiviteit van een interventie kan worden vastgesteld en van welke jeugdinterventies bekend is dat ze kosteneffectief zijn.

Vragen?

Paula Speetjens is contactpersoon.

Foto Paula Speetjens

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies