Jongerenwerk

Professionalisering

Het succes van het jongerenwerk valt of staat met de kwaliteiten van de jongerenwerker.  Er bestaat geen speciale opleiding om jongerenwerker te worden. Het opleidingsniveau varieert van mbo tot hbo. Dat pleit voor competentieprofielen en beroepsregistratie.

Competentieprofielen

Het competentieprofiel jongerenwerker geeft aan over welke competenties jongerenwerkers moeten beschikken. Van het bevorderen van participatie van jongeren aan de samenleving tot een veilige omgeving creëren, van intercultureel werken tot activiteiten programmeren en organiseren. Het competentieprofiel is een maatstaf voor het opleiden en bijscholen van jongerenwerkers. Een ruggensteun voor zowel werkgevers als professionals. Voor kinderwerker specifiek is er geen competentieprofiel. Maar de meeste elementen uit het competentieprofiel jongerenwerk zijn ook van toepassing voor de kinderwerker. Zeker nu er steeds meer samenwerking en overlap ontstaat.

Meer informatie

Beroepsvereniging en beroepscode

BVjong, de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers, heeft in het voorjaar van 2014 een beroepscode vastgesteld. De code maakt duidelijk wat belanghebbenden van kinder- en jongerenwerkers mogen verwachten. Het is een goede aanvulling op het competentieprofiel.

Beroepsregistratie

Het jongerenwerk werkt stapsgewijs toe naar een beroepsregistratie in het Kwaliteitskader Jeugdhulp. Dit kader maakt duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden het noodzakelijk is om een geregistreerde vakbekwame beroepskracht in te zetten. En wanneer het mogelijk is te kiezen voor een niet-geregistreerde vakbekwame beroepskracht. Voorlopig zijn in ieder geval jeugdhulpwerkers en gedragswetenschappers verplicht zich hier te registreren. Sociaal werkers kunnen zich wel alvast aanmelden. In 2020 jaar moet elke beroepskracht in het jongerenwerk voldoen aan de volledige registratie-eisen.

Onderbouwing jongerenwerk

Jongerenwerkers moeten kunnen aantonen hoe ze bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de jeugd. Dit kan een jongerenwerker doen aan de hand van de top 10 van beschermende factoren die opgesteld zijn op basis van theorie en onderzoek. De factoren dragen bij aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen. Door te beschrijven hoe u als jongerenwerker bijdraagt aan deze factoren, kunt u onderbouwen hoe uw werk bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de jeugd.

Meer informatie

Vragen?

Mike Loef is contactpersoon.

Foto Mike  Loef

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies