Praktijkvoorbeeld

Traject Op Maat - Den Bosch

Via Traject Op Maat begeleidt de gemeente Den Bosch jongeren zonder startkwalificatie naar opleiding en werk.

Doel

Doel van Traject Op Maat is dat jongeren zonder startkwalificatie zelfredzaam worden en duurzaam en legaal in hun eigen onderhoud gaan voorzien. Nevendoel: minder voortijdig uitval op school.

Doelgroep

Traject Op Maat richt zich op Bossche jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Het gaat om jongeren die niet op school zitten en geen uitkering hebben.

Aanpak

Aanleiding

In 2007 bleek dat 450 jongeren tussen de 18 en 23 jaar in Den Bosch niet werken, leren of een uitkering hebben. Er was echter geen passend aanbod voor deze jongeren. De gemeenteraad heeft daarom besloten om geld vrij te maken uit het participatiebudget voor Traject Op Maat.

Inhoud

 1. Traject Op Maat biedt doelgerichte individuele begeleiding, gekoppeld aan groepsbegeleiding. Daarna gaan jongeren terug naar school of stromen uit naar werk.
 2. De meeste jongeren komen van 8.30 tot 15.00 uur gedurende maximaal 3 dagen per week.
 3. De jongeren volgen een gezamenlijk groepsprogramma met daarnaast individuele coaching.
 4. Het dagprogramma is gericht op sociale vaardigheden, talentontwikkeling en voorbereiding op uitstroom naar school en/of werk. De groepsactiviteiten worden deels uitgevoerd door Traject Op Maat-coaches, deels door externe deskundigen.
 5. Deelname is vrijwillig. Jongeren melden zichzelf aan, worden door anderen aangemeld of worden door de gemeente actief benaderd.
 6. Jongeren komen omdat er verschillende problemen spelen. Begeleiding vindt plaats richting opleiding en werken maar betreft ook zorg, wonen, financiën, relaties, vaardigheden.
 7. De vertrouwensband is het middel om met de jongeren tot resultaten in onderwijs en arbeidsmarkt te komen.
 8. Er zijn vijf coaches. Ze begeleiden 150 jongeren per jaar (18 - 23 jaar).
 9. Er is een intensief netwerk van bedrijven en instellingen die zorgen voor plaatsing, begeleiding en ondersteuning van de jongeren.
 10. Nazorg is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Na uitstroom is contact met Traject Op Maat zeer gewenst. Hiervoor worden verschillende activiteiten en social media ingezet.

Betrokken partijen

Traject Op Maat is structureel onderdeel van de afdeling jeugd en onderwijs van de gemeente 's-Hertogenbosch. Regie en uitvoering zijn in handen van de gemeente.

Randvoorwaarden

Financiën

Totale kosten: €450.000. Inkomsten: €25.000.

Deskundigheid

Alle begeleiders hebben een hbo-achtergrond.

Evaluatie

Opzet evaluatie

77% van de deelnemende jongeren stroomt uit naar opleiding en/of werk, resultaten zijn zichtbaar in leerlingenvolgsysteem van de gemeente.

Wat vinden uitvoerders en doelgroep?

Volgens de Traject Op Maat professionals is de persoonlijke relatie de basis voor het succes met de jongeren.

Succesfactoren

 • Opbouwen van een lange-termijnrelatie met jongeren
 • Zowel individuele als groepsgerichte brede benadering
 • Goede contacten met andere stakeholders

Faalfactoren en knelpunten

 • Veel jongeren ervaren problemen in de thuissituatie. Het is moeilijk om de problemen thuis aan te pakken.
 • Maatwerk bieden binnen een groepsaanpak vraagt om voortdurend alert zijn en bijstellen. Dit vraagt veel van coaches.
 • Samenwerking met jongerenwerk en werken in de wijk door bijvoorbeeld sociale wijkteams is volop in ontwikkeling.

Meer informatie

Website Traject Op Maat

Traject Op Maat is geen methodiek die is of wordt beschreven. De uitvoering van RMC-taken is een manier van werken die in de afgelopen zes jaar is ontstaan en die voortdurend wordt aangepast.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies