Jongerenwerk

Social Brokers - diverse gemeenten

Social Brokers is een preventieve werkwijze uit Zaanstad waarbij de informele netwerken rondom jongeren worden ingezet. De personen uit deze netwerken, 'social brokers', worden aangespoord om jongeren met kleine problemen te ondersteunen. Het zijn vertrouwenspersonen die dichtbij jongeren staan. Zij kunnen voor ruggespraak terecht op een online platform waarop ook professionele hulpverleners actief zijn.

Doel

Het doel van Social Brokers is het verminderen van de kosten in de jeugdhulp door het terugdringen van de vraag naar gespecialiseerde hulp.

Doelgroep

Social Brokers richt zich op alle jongeren in een gemeente.

Aanpak

Aanleiding

Gemeenten willen allereerst betere en goedkopere jeugdhulp, waarbij eigen kracht helpt bij het verminderen van de vraag naar gespecialiseerde hulp. Tweede reden: het effectief benutten van social media gebeurt in de jeugdhulp nog nauwelijks, terwijl de burgers en zeker jongeren al helemaal 2.0 zijn.

Inhoud

Vertrouwenspersonen
Vrijwel alle jongeren hebben in hun netwerk vertrouwenspersonen, in dit project 'social brokers' genoemd. Deze 'social brokers' signaleren problemen bij jongeren en bieden hen zo nodig informatie en advies. Ze krijgen daarbij hulp van andere 'brokers' of eventueel van jeugdhulpprofessionals. Zo voorkomen zij gezamenlijk dat problemen groter worden.

Online platform
In veel gevallen kunnen de 'brokers' hun jongeren niet voldoende helpen. Door deze vertrouwenspersonen met elkaar te verbinden kunnen ze elkaar helpen. Het verbinden gebeurt via een online platform en een gezellige netwerkborrel om de contacten te versterken. Als 'social brokers' elkaar niet voldoende kunnen helpen, komen jeugdhulpprofessionals in beeld.

Aanmelden
Enthousiaste 'brokers' melden zich aan via de website. Na een intake en persoonlijkheidstest krijgt iedere 'broker' een (korte) training. Op de training leert hij/zij de werkwijze, spelregels en de werking van het platform. Daarna hebben zij toegang tot het platform, waar zij te allen tijde vragen kunnen stellen over de hulpvraag van jongeren en nuttige ervaringen delen.

Social media
Uitgangspunt is het werken met social media. Dankzij smartphones en tablets staan veel jongeren continu in contact met hun netwerk. Met de inzet van sociale media kunnen jongeren eerder geïnformeerd worden over hoe ze problemen kunnen voorkomen. Daarmee worden problemen kleiner en kan voorkomen worden dat er een beroep moet worden gedaan op zwaardere hulp.

Betrokken partijen

 • Jongeren
 • Gemeente
 • CJG
 • Jeugdhulporganisaties
 • Horeca
 • Sportclubs (jeugdtrainers/coördinatoren)
 • Onderwijs
 • Sociale opleidingen
 • Winkels
 • Lokale media
 • Rolmodellen (lokale helden/voorbeeldfiguren)

Randvoorwaarden

Financiën

De kosten voor het invoeren van Social Brokers is sterk afhankelijk van de lokale situatie en beschikbare uren van betrokken professionals.

Evaluatie

Opzet evaluatie

Binnen de pilot in Zaanstad groeit het aantal betrokken 'brokers' dagelijks. Na een periode van twee maanden werving zijn ruim 40 'brokers' getraind en actief. Concrete tussentijdse resultaten van de pilot in Zaanstad: gemiddeld bereik van ruim 25 jongeren per 'broker', een indirect bereik van meer dan 1000 jongeren uit de Zaanstreek, in 9 van de 10 gevallen hebben 'brokers' voldoende aan elkaars adviezen.

Wat vinden uitvoerders en doelgroep?

Professionals uit de pilot in Zaanstad kijken met grote interesse naar de vragen en adviezen van 'brokers' op het platform. Het geeft hen inzicht in de huidige kwaliteit van de 'pedagogische civil society' en richting voor toekomstige speerpunten. Deze werkwijze vraagt tegelijkertijd van de hulpverleners om nadruk te leggen op het versterken van het zelfredzaam vermogen. Ze geven zelf aan er soms nog wel aan te moeten wennen om eerst de 'brokers' zelf aan het woord te laten.

'Brokers' reageren enthousiast op de sterk verbeterde toegang tot hulp en advies. Ze zijn blij met het opdoen van een interessant netwerk. Ze blijken elkaar in 9 van de 10 gevallen prima te kunnen helpen, zonder dat er professionals bijkomen.

Succesfactoren

 • Veel energie en enthousiasme bij het projectteam
 • Inzet van rolmodellen
 • Korte maar gedegen training van 'brokers' en professionals
 • Grote diversiteit aan partners
 • Goede (online) projectomgeving voor overzichtelijke (moderne)samenwerking

Faalfactoren en knelpunten

 • Afwachtende houding van professionals
 • Geen bereidheid tot medewerking vanuit de partners
 • In de beginfase kan een klein aantal 'brokers' een belemmering vormen

Meer informatie

Website Social Brokers

Contactgegevens

Adviesbureau Big Thinking / Forever Young
Mikke Leenders
E-mail: mikke@big-thinking.eu

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies