Jongerenwerk

Samenwerken

Door intensief samen te werken met andere basisvoorzieningen kunt u als jongerenwerker uw rol in de wijk nog beter oppakken.

Jongerenwerkers of sociaal werkers worden vaak de ogen en oren in de wijk genoemd. Een jongerenwerker heeft makkelijker contact met kwetsbare jongeren, en weten wat er speelt.

De gemeente

Jongerenwerkers werken vaak samen met de gemeente en in de wijk. Lees de 'sleutels' met tips en informatie hoe u als jongerenwerker in uw werk met jongeren goed kunt samenwerken met wijkregisseurs, wijkagenten, wijkteams, buurtbewoners, scholen, oudergroepen en buurtinitiatieven.  

  • Bekijk de 11 tips.
  • Uit onderzoek lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) blijkt dat jongerenwerk bijdraagt aan de transformatiedoelen.
  • De maatschappelijke business case van adviesbureau Participatie Advies maakt de waarde van het jongerenwerk herkenbaar én zichtbaar voor zowel jongeren zelf, de samenleving als gemeenten. Het laat zien wat het jongerenwerk oplevert in Nederland en draagt bij aan het steviger positioneren van jongerenwerk in gemeenten.

Het onderwijs

Jongerenwerkers werken steeds meer samen met onderwijsinstellingen, vooral met vmbo-scholen. Door in en rond school aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in de pauzes en na schooltijd, komen jongeren makkelijk in contact met  jongerenwerkers. Jongeren kunnen bij hen terecht voor vragen of problemen. Ook kinderwerkers kunnen actief contact zoeken met basisscholen.

Samenwerking tussen jongerenwerk en middelbare scholen maakt een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk om gebroken schoolcarrières te voorkomen. Het lectoraat Youth Spot heeft onderzoek gedaan naar hoe deze samenwerking bijdraagt aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties en wat de succesfactoren zijn.

De politie

Jongerenwerkers werken vaak samen met de wijkregisseur en de wijkagent aan veilige en leefbare wijken. In Utrecht werken jongerenwerk, politie, Openbaar Ministerie en de gemeente bijvoorbeeld succesvol samen in hun aanpak van jeugdgroepen.

In Nederland werken jongerenwerkers steeds meer samen met de politie om overlast te bestrijden en veiligheid te verbeteren. Vaak leggen zij de spelregels van de samenwerking vast in een samenwerkingsprotocol. Zo weten zowel de jongerenwerkers als de medewerkers van de politie wat ze van elkaar mogen verwachten en waar de grenzen liggen.

Buurt- en wijkteams

Jongerenwerkers vormen een goede brug naar buurt- en wijkteams omdat zij in de wijk werken. Deze samenwerking is, net als de wijkteams zelf, nog sterk in ontwikkeling. In een enkel geval maakt de jongerenwerker deel uit van een buurtteam. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het Team Gezinscoaches van de gemeente Beesel.

Meer informatie

Ouders

Als ouders tegen opvoed- of opgroeiproblemen aanlopen, kunnen jongerenwerkers laagdrempelig advies en informatie over de leefwereld van de jeugd geven. Ze kunnen met de ouders van de jongere bespreken wat zij zelf kunnen doen en waarvoor zij de hulp in kunnen roepen van wijkbewoners of hulpverleners.

Andersom werkt het ook. Ouders kunnen vertellen over hun kind en wat er speelt in zijn leefomgeving. Hier kunnen  jongerenwerkers rekening mee houden. Door bewust in gesprek te gaan met de ouders kunt u de relatie met de ouders intensiveren.

Meer informatie

N. de Groot, F. Hajer, en K. Neefjes (2012). Daar ben je goed in! De kracht van het kinder- en jongerenwerk in 11 portretten. Maastricht, BVJong.

Vragen?

Mike Loef is contactpersoon.

Foto Mike  Loef

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies