Wijkteams

Wijkteams en aansluiting specialistische jeugdhulp

Basiszorg is lichte hulp die het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts biedt aan kinderen en gezinnen. Basiszorg is dichtbij huis, zo kort en zo licht mogelijk. Basiszorg wordt ingezet als kinderen en gezinnen er zelf niet uitkomen. Als deze lichte hulp niet voldoende is om de situatie van het gezin te verbeteren is er specialistische jeugdhulp nodig.

Wanneer jeugdigen en gezinnen hulp of ondersteuning ontvangen, is het belangrijk dat deze hulp doorloopt zonder onderbreking. Als er iets misgaat in de jeugdhulp, is dat vaak terug te voeren op bijvoorbeeld een lange wachtlijst, wisseling van hulpverlener of onzorgvuldige overdracht. Als professionals in de basiszorg en specialistische zorg goede samenwerkingsafspraken maken, kan het aantal overgangsmomenten worden verkleind. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorg voor gezinnen beter.

Opgehaald uit de praktijk

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een kleinschalige landelijke en regionale verkenning gedaan naar succesfactoren rond samenwerken, communicatie, regievoering en de rol van gemeenten in de aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp. Hieronder enkele opbrengsten van deze verkenning bij gemeenten, professionals en cliënten.

Succesfactoren

Volgens gemeenten, specialisten en wijkteammedewerkers zijn dit succesfactoren:

 • Stel het belang van het kind en gezin voorop.
 • Bespreek met gemeente, basiszorg en specialistische zorg hoe je goede aansluiting organiseert.
 • Wees duidelijk over de competenties die medewerkers in de basiszorg minimaal moeten hebben.
 • Zet kwaliteit van zorg structureel op de agenda.
 • Laat casussen en inhoud leidend zijn, niet procedures, processen of geld.
 • Zorg voor transparantie en eenduidigheid over de werkwijze van basiszorg en specialistische zorg.
 • Zorg dat er vanuit de basiszorg specialisten op oproepbasis kunnen worden geconsulteerd.
 • Zorg dat basiszorgteams jeugdexpertise in huis hebben.
 • Monitor de effecten van de aansluiting van basiszorg op specialistische jeugdhulp en voer verbeteringen door.
 • Maak duidelijke afspraken over de wijze waarop jullie de overgang van basiszorg naar specialistische zorg regelen. Zorg dat kind en gezin zo min mogelijk last hebben van een wisseling van de wacht en zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

Meer informatie

Vragen?

Jitty Runia is contactpersoon.

Foto Jitty Runia

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies