Wijkteams

Aansluiting basiszorg en specialistische hulp

Opgehaald uit de praktijk

Hoe zorg je dat kinderen zo snel mogelijk specialistische jeugdhulp krijgen als ze die nodig hebben? En welke succesfactoren zien gemeenten, professionals en cliënten in de aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp? Het Nederlands Jeugdinstituut deed een kleinschalige landelijke en regionale verkenning naar succesfactoren rond samenwerken, communicatie, regievoering en de rol van gemeenten in de aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp.

Hieronder enkele opbrengsten van deze verkenning bij gemeenten, professionals en cliënten.

Succesfactoren

Volgens gemeenten, specialisten en wijkteammedewerkers zijn dit succesfactoren:

 • Stel het belang van het kind en gezin voorop.
 • Bespreek met gemeente, basiszorg en specialistische zorg hoe je goede aansluiting organiseert.
 • Wees duidelijk over de competenties die medewerkers in de basiszorg minimaal moeten hebben.
 • Zet kwaliteit van zorg structureel op de agenda.
 • Laat casussen en inhoud leidend zijn, niet procedures, processen of geld.
 • Zorg voor transparantie en eenduidigheid over de werkwijze van basiszorg en specialistische zorg.
 • Zorg dat er vanuit de basiszorg specialisten op oproepbasis kunnen worden geconsulteerd.
 • Zorg dat basiszorgteams jeugdexpertise in huis hebben.
 • Monitor de effecten van de aansluiting van basiszorg op specialistische jeugdhulp en voer verbeteringen door.
 • Maak duidelijke afspraken over de wijze waarop jullie de overgang van basiszorg naar specialistische zorg regelen. Zorg dat kind en gezin zo min mogelijk last hebben van een wisseling van de wacht en zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

Professionals over aansluiting basiszorg en specialistische jeugdhulp:

Over samenwerken:

 • 'Elkaar leren kennen is belangrijk. Investeer in een goede relatie door elkaar te leren kennen en te leren vertrouwen. Dit geldt voor hulpverleners onderling net zo goed als voor cliënten en hulpverleners.' - professional uit de praktijk
 • 'Een bijeenkomst organiseren met belangrijke betrokken partijen (gemeente, wijkteam, zorgaanbieders, cliënten) om samen de zorg in te richten, dat moeten  we gaan doen!'- professional uit de praktijk

Over communicatie:

 • 'Er was echt sprake van "maatwerk" bieden; we keken product-overstijgend naar wat nodig was. Als er iets aanvullends nodig was, keken we weer samen met elkaar hoe dit slim georganiseerd kon worden' - wijkteammedewerker over succesvolle aanpak
 • 'Voor ouders moet meteen duidelijk zijn wie wat doet'- wijkteammedewerker

Over heldere regievoering:

 • 'Hierbij hoort ook transparant zijn over wat je niet weet of niet kunt, of over wat er helaas niet mogelijk is.'- specialist
 • 'Er waren vooraf duidelijke afspraken gemaakt over rollen en contactmomenten.'- specialist over een succesvolle casus

Jongere over aansluiting basiszorg en specialistische jeugdhulp:

 • 'Hulpverleners bij loketten zeggen als je belt of als je iets vraagt heel vaak "Nee daar ben ik niet van", maar wie dan wel?' - jongere met ervaring in de jeugdhulp
Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies