Wijkteams

Praktijkondersteuner Jeugd in Steenwijkerland

Steenwijkerland is in 2017 begonnen met de pilot Praktijkondersteuner bij de huisarts (POH). De pilot had als doel om de deskundigheid op het gebied van jeugd-ggz in de eerste lijn te versterken. Deze POH-er biedt kortdurende behandeling (jeugd-ggz) in maximaal 10 gesprekken. Ook kan deze POH-er ADHD-medicatiebewaking bieden.

Wanneer er volgens deze jeugdprofessionals een langdurig behandeltraject nodig is, verwijst hij of zij door naar de jeugd-ggz. De professional werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, is gedetacheerd vanuit een ggz-aanbieder en wordt betaald door de gemeente. Wanneer er volgens deze jeugdprofessionals een langdurig behandeltraject nodig is, verwijst hij of zij door naar de jeugd-ggz. De professional werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, is gedetacheerd vanuit een ggz-aanbieder en wordt betaald door de gemeente. 

Resultaten tot nu toe

De ervaringen in deze pilot zijn positief:

  • 99 kinderen (en hun ouders) zijn bij de POH-ers geweest. Hiervan is 85 procent binnen de huisartsenpraktijk geholpen en is 15 procent doorverwezen naar de jeugd-ggz.
  • Bij 30 procent van de kinderen (en hun ouders) waren maximaal drie gesprekken met de POH-er voldoende. Bij bijna twee derde waren drie tot acht gesprekken voldoende.
  • Ouder zijn tevreden: ze geven gemiddeld een 8,2. 

Meer informatie

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies