Wijkteams

Publicaties NJi


 • Een lerend netwerk starten
  Een lerend netwerk starten. Randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden
  • Bouzelmad, S. en J. Runia
  • 17 pagina's

  Lees hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten met hun samenwerkingspartners.


 • Richting geven aan kleinschalig verblijf
  Richting geven aan kleinschalig verblijf. Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien
  • Mourits, E., A. Addink
  • 31 pagina's

  Samenvatting van wetenschappelijke en praktijkkennis over kleinschalig verblijf voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen.


 • Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  • Bastiaanssen, I., H. Hamberg en D. Ince
  • 19 pagina's

  Deze analyse van erkende jeugdinterventies laat zien voor welke problemen en doelgroepen in Nederland interventies beschikbaar zijn en waar ze juist ontbreken.


 • Leren van casuïstiek
  Leren van casuïstiek. Waarom, wat en hoe?
  • Marjan de Lange
  • 10 pagina's

  Lees hoe u gebruikmaakt van de ervaringskennis van ouders, kinderen en jongeren en de praktijkkennis van professionals.


 • Samenwerking tussen huisarts en wijkteam
  Samenwerking tussen huisarts en wijkteam. Jeugdprofessionals bij de huisarts: praktijkkennis in beeld
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 20 pagina's

  Over samenwerking tussen huisarts en wijkteams door middel van een jeugdprofessional in die in de huisartsenpraktijk aanwezig is.


 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • De Sterkste Schakels
  De Sterkste Schakels. Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs?
  • NJi, NCJ, Verwey-Jonker Instituut, ZonMw
  • 67 pagina's

  Werkzame elementen in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.


 • Effectief werken in het veranderende jeugdveld
  Effectief werken in het veranderende jeugdveld. Naar een gezamenlijke visie
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  Raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.


 • Handreiking gegevensuitwisseling
  Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
  • Mirthe Maessen
  • 34 pagina's

  Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy niet wordt gezien als een obstakel, maar als een hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.


 • Samen kom je verder!
  Samen kom je verder! Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 2 pagina's

  Hoe geven intern begeleiders en jeugdhulpverleners hun samenwerking op school vorm?


 • Opkomen voor een effectievere jeugdhulp
  Opkomen voor een effectievere jeugdhulp
  • Yperen, T. van en W. Gorissen
  • 12 pagina's

  Aan de hand van zeven stellingen pleiten Tom van Yperen en Wim Gorissen in dit artikel voor een versnelde ontwikkeling van effectieve jeugdhulp.


 • Evaluatie Erkenning van Interventies
  Evaluatie Erkenning van Interventies
  • Nederlands Jeugdinstituut, Kenniscentrum Sport, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • 82 pagina's

  Verslag van de evaluatie van het gezamenlijke erkenningstraject voor verschillende databanken met effectieve interventies in het sociale domein.


 • Van gebiedsregisseur tot informatieanalist
  Van gebiedsregisseur tot informatieanalist. Nieuwe functies in het sociaal domein
  • Integraal werken in de wijk
  • 16 pagina's

  Met het integraal werken in de wijk zijn er nieuwe functies ontstaan. Deze publicatie beschrijft een aantal voorbeelden. 


 • Werkprogramma 2018 Integraal werken in de wijk
  Werkprogramma 2018 Integraal werken in de wijk. Zicht op wat werkt in de wijk
  • Integraal werken in de wijk
  • 18 pagina's

  Het rapport beschrijft wat er sinds 2016 is gedaan op het gebied van 'integraal werken in de wijk en waar op voort wordt gebouwd.


 • Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
  Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
  • Ooms, Herma en Mirella van den Burg (NJi), Annelies Kooiman (Movisie), Marga Beckers (NCJ)
  • 50 pagina's

  Deze publicatie bevat een overzicht met onderwerpen waarover wijkteams kennis moeten hebben.


 • Wat werkt bij integraal werken in de wijk
  Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional
  • Arum, van A., S. Verweij, K. van der Veer
  • 38 pagina's

  Deze publicatie legt uit wat onder het begrip integraal werken wordt verstaan en hoe het bij kan dragen aan betere hulpverlening. 


 • Draaiboek voor bijeenkomst Samen in de Wijk
  Draaiboek voor bijeenkomst Samen in de Wijk
  • Kluft, M.
  • 10 pagina's

  Met dit draaiboek kunt u een bijeenkomst organiseren waarin u met samenwerkingspartners stappen zet om de samenwerking vorm te geven.


 • Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
  Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 17 pagina's

  De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt praktische tips en tools voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.


 • De handen ineen voor specialistische jeugdhulp
  De handen ineen voor specialistische jeugdhulp. Samen om het kind
  • Rooijen, M. van
  • 80 pagina's

  Dit boek laat zien hoe gemeenten en instellingen samen werken aan integrale jeugdhulp, met een goede aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp.


 • Ruimte geeft vaart
  Ruimte geeft vaart. Reflectietool Toegang naar passende zorg en ondersteuning
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 25 pagina's

  Het programma Integraal Werken in de Wijk heeft de reflectietool ‘Ruimte geeft vaart’ ontwikkeld waarmee professionals, beleidsmakers, bestuurders en cliëntvertegenwoordiging samen reflecteren op de toegang tot zorg en ondersteuning. 


 • Wacht maar
  Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp
  • Berg, G. van den, W. Daamen, A. Addink, W. Gorissen en C. Vink
  • 69 pagina's

  Verslag van een onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden voor jeugdhulp in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.


 • Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen
  Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten
  • Oomen, D., J.W. Roseboom, M. de Baat, C. Chênevert, I. Bastiaanssen en C. Vink
  • 31 pagina's

  Deze handreiking beschrijft hoe gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, kunnen vertalen in beleid.


 • Organisatievormen en positionering van (wijk)teams
  Organisatievormen en positionering van (wijk)teams. Overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld
  • Enden, T. van den, A. Kooiman, N. Udo en M. de Meijer
  • 32 pagina's

  In deze publicatie leest u meer over de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in uiteenlopende gemeenten.


 • Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs van de gemeenten kennis?
  Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs van de gemeenten kennis?
  • Veer, K. van der
  • 8 pagina's

  Via de kennislemniscaat kunnen kennisorganisaties én gemeenten kennis op een toegankelijke manier verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar maken.


 • Sociale wijkteams en informele zorg
  Sociale wijkteams en informele zorg . Issues die spelen en oplossingen die werken
  • Redeker I.,K. Nanninga en I. van Steekelenburg
  • 21 pagina's

  Hoe kunt u als professional van een sociaal wijkteam samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers? Deze brochure gaat kort in op de knelpunten die spelen en uitgebreid op de oplossingen die werken.


 • Integraal werken in de wijk: good practices
  Integraal werken in de wijk: good practices. Mensen met lvb en/of ggz-problematiek
  • Ruijters, B.
  • 39 pagina's

  Deze brochure voor professionals bevat een overzicht met praktijkvoorbeelden om mensen met lvb- of ggz-problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. De voorbeelden zijn voortgekomen uit het project ‘Integraal Werken in de Wijk' waarin diverse kenniscentra hun krachten bundelden.


 • Lvb en ggz: publicatieoverzicht
  Lvb en ggz: publicatieoverzicht . Voor professionals in de omgang met mensen met een lvb en/of ggz-problematiek
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 7 pagina's

  De brochure bevat een overzicht met publicaties en websites voor professionals die werken met mensen met lvb- of ggz-problematiek. De publicaties bevatten handvatten of methodieken om mensen met deze problematiek vroegtijdig te kunnen signaleren, bereiken en ondersteunen. Het overzicht is voortgekomen uit het project ‘Integraal Werken in de Wijk’.


 • Zo creëren professionals ruimte in jeugd- en wijkteams
  Zo creëren professionals ruimte in jeugd- en wijkteams. Tips voor professionals en gemeenten
  • Berens, S. en S. Abrahamse
  • 15 pagina's

  Welke knelpunten ervaart de professional bij het creëren van ruimte in jeugd- en wijkteams? En hoe lossen ze dit op? Het Nederlands Jeugdinstituut sprak hierover met vijf jeugd- en wijkteams. In deze brochure staan tips.


 • Zo sluiten basiszorg en specialistische jeugdhulp naadloos op elkaar aan
  Zo sluiten basiszorg en specialistische jeugdhulp naadloos op elkaar aan. Tips van gemeenten, professionals en cliënten
  • Lange, M. de en E. Verheijden
  • 9 pagina's

  Gemeenten en professionals hebben in de praktijk verschillende manieren om de basiszorg op de specialistische zorg te laten aansluiten. Deze brochure bevat tips uit de praktijk voor gemeenten en professionals.


 • Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien
  Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien. 10 reflectievragen voor wijkteamprofessionals
  • Udo, N. en C. Vink
  • 21 pagina's

  Veel professionals in wijkteams vinden het lastig om kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken in een gezin. Hoe voorkom en verbeter je onveilige opvoedsituaties? Deze vragen helpen je om te reflecteren op jouw competenties. Zo kom je erachter wat goed gaat en welke aspecten nog aandacht vragen.


 • Toeval bestaat niet
  Toeval bestaat niet. Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners
  • Houte de Lange, S. ten en A. van den Bosch
  • 23 pagina's

  Goede voorbeelden van teams die aangeven dat samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team goed verloopt. In de vorm van vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en over als team je plan trekken, samen met bewoners.


 • Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  • Fafieanie, V., Wienke, D.
  • 16 pagina's

  Deze handreiking helpt scholen vo bij het effectief en doelmatig evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen.


 • Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp op gemeentelijk niveau.


 • Samen zorgen voor passend onderwijs
  Samen zorgen voor passend onderwijs
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de verbinding van (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugdhulp.


 • School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. In dit document laat het Nederlands Jeugdinstituut zien hoe zij dat doen.


 • School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. Thuis én op school
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Dit voorbeeld laat de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio.


 • Generalistisch werken met jeugd en gezin in de wijk
  Generalistisch werken met jeugd en gezin in de wijk. Tien taken in de praktijk
  • Abrahamse, S., S. Berens en K. Stals
  • 25 pagina's

  Praktijkoverzicht van taken, competenties en gedragingen voor jeugd- en gezinsprofessionals in de wijk. Deze competenties kunnen zij gebruiken om te checken wat het generalistisch werken met jeugd en gezin van hen en het team vraagt.


 • Integrale specialistische jeugdhulp
  Integrale specialistische jeugdhulp. "Niemand kan het alleen. Ook wij als hulpverlening niet."
  • Lange, M. de, E. E. Verheijden en C. Chênevert
  • 12 pagina's

  Brochure over integrale specialistische jeugdhulp: hulp vanuit verschillende specialismen, gebundeld in één plan.

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies