Wijkteams

Wat kan het NJi voor u doen?

Gemeenten en professionals kunnen een beroep op ons doen voor advies en ondersteuning op maat, hulp bij het opzetten van een lerende organisatie, praktijkonderzoek, projectbegeleiding, trainingen, en interim-klussen.

Wij ondersteunen diverse gemeenten in het land bij vraagstukken rond (samen)werken in de wijk. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een team van deskundigen dat met u meedenkt en kan adviseren.

Thema’s

Voorbeelden van thema's waarop we expertise in huis hebben:

  • Integraal samenwerken
  • Professionalisering van wijkteams
  • (Proces)inrichting van wijkteams jeugd en/of sociale wijkteams, met hierbij aandacht voor het borgen van het jeugd- en gezinsperspectief
  • Aansluiting tussen wijkteams en basisvoorzieningen, specialistische hulp en veiligheid 
  • Monitoring met als doel een lerende cyclus in gang te zetten en de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren. 
  • Loont preventie?
  • Competenties van de jeugd- en gezinsprofessionals en verantwoorde werktoedeling in een wijkteam en het toepassen van het kwaliteitskader jeugd
  • Opvoedondersteuning in de wijk

Aanbod

Het Nederlands Jeugdinstituut wil met het programma Basiszorg voor Jeugd en Gezin bijdragen aan kwalitatief goede en toegankelijke hulp en ondersteuning voor gezinnen. Hierbij staan integraal samenwerken, een optimale aansluiting, professionalisering van wijkteams en effectieve preventie centraal. Gemeenten, instellingen en professionals kunnen een beroep doen voor advies en ondersteuning op maat, trainingen, implementatie, projectbegeleiding en praktijkonderzoek. 

Wilt u meer informatie over ons aanbod? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over wat het NJi voor gemeenten kan betekenen: Voor en met gemeenten

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies