Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Waarderingskader voorschoolse educatie instellingen

Het waarderingskader dat de Inspectie voor het Onderwijs hanteert bij het toezicht op de instellingen die voorschoolse educatie aanbieden bestaat uit de volgende onderdelen:

OP Ontwikkelingsproces

Op 1. Aanbod
Op 2. Zicht op ontwikkeling
Op 3. Pedagogische-educatief handelen
Op 4. (Extra) ondersteuning
Op 6. Samenwerking

RV Resultaten voorschoolse educatie
RV1 Ontwikkelingsresultaten

KA. Kwaliteitszorg en ambitie
KA 1. Kwaliteitszorg
KA 2. Kwaliteitscultuur
KA 3. Verantwoording en dialoog

De criteria zijn te vinden in bijlage 4 Waarderingskader vve gemeentelijk niveau van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies