Praktijkvoorbeeld

Werken aan persoonlijke doelen

Op het FLEX-college stimuleert Positive Behavior Support (PBS) leerlingen die om uiteenlopende redenen tijdelijk geen regulier voortgezet onderwijs volgen, om aan hun doelen te werken. Jongeren leren om een ineffectieve strategie om te zetten naar een effectieve strategie. Belangrijk is de positieve aanpak, gericht op aanmoediging.

Wanneer jongeren starten op het FLEX-college hebben ze vaak een heftige tijd achter de rug. Ze zijn teleurgesteld. De kracht van het college is dat het deze problematiek erkend en jongeren in een nieuwe omgeving de kans geeft om zich te ontwikkelen.

Doel

Op het FLEX-college in Delft zitten leerlingen die om uiteenlopende redenen tijdelijk geen regulier voortgezet onderwijs volgen. Ze komen hier terecht als de stamschool hen niet meer kan helpen met onderwijs- en opvoedbehoeften. Op het FLEX-college stimuleert Positive Behavior Support (PBS) hen om aan hun doelen te werken. Jongeren leren om een ineffectieve strategie om te zetten naar een effectieve strategie. Belangrijk is de positieve aanpak, gericht op aanmoediging.

Omdat de jongeren nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de stamschool vallen, worden doelen met zowel hen, hun ouders als de stamschool opgesteld in een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). De doelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Streven is om jongeren binnen zes weken tot twee jaar in een passende onderwijsplaats te laten instromen.

Doelgroep

In totaal staan er 35 leerlingen op het FLEX-college ingeschreven, variërend van jongeren die tijdelijk intensieve opvang nodig hebben tot thuiszitters die in kleine stapjes werken aan een terugkeer naar het onderwijs. Het aanbod is op maat, per leerling wordt een traject ingericht dat in lengte en intensiteit varieert.

Aanpak

Aanleiding

Wanneer jongeren starten op het FLEX-college hebben ze vaak een heftige tijd achter de rug. Ze zijn teleurgesteld. De kracht van het college is dat het deze problematiek erkend en jongeren in een nieuwe omgeving de kans geeft om zich te ontwikkelen. Werken aan persoonlijke doelen is belangrijk, hoe klein of groot die ook zijn.

Opzet

Het FLEX-college biedt een programma gericht op onderwijs, stage/werk en hulpverlening. Elke leerling heeft een vaste begeleider. Deze mentor onderhoudt contact met de leerling, ouders en stamschool. Grofweg zijn er drie groepen leerlingen: zij die teruggaan naar de stamschool, zij die doorstromen naar de Mbo-entreeopleiding en een derde groep met voornamelijk intrinsieke problemen. Denk aan angsten, depressie of autisme. Ook is er een groeiende groep met onverklaarbare lichamelijke klachten. Afstroom naar het vso is ook mogelijk. Voorop staat dat de nieuwe onderwijsplaats bij de onderwijsbehoefte van de leerling past.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies