Praktijkvoorbeeld

Passende arrangementen door samenwerken

In het doorbraakoverleg Actietafel thuiszitters in Amsterdam staan thuiszitters met complexe problematiek centraal. Samenwerking en afstemming is dan noodzakelijk om de impasse te doorbreken, of tot een passend arrangement te komen. Doel is op de kortst mogelijke termijn een situatie creëren waarin de jongere weer onderwijs volgt, of een passend traject dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling.

Doel

Om het aantal thuiszitters in Amsterdam terug te brengen, werd in 2011 het doorbraakoverleg opgericht. Aan dit zeswekelijkse overleg nemen meerdere organisaties deel. Centraal staan thuiszitters met complexe problematiek. In veel gevallen zijn er meerdere instanties betrokken: samenwerking en afstemming is dan noodzakelijk om de impasse te doorbreken, of tot een passend arrangement te komen.

Doel is op de kortst mogelijke termijn een situatie creëren waarin de jongere weer onderwijs volgt, of een passend traject dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep

Leerlingen op Amsterdamse v(s)o-scholen of leerlingen zonder school die geen startkwalificatie hebben en geen onderwijs volgen, en waarvoor Leerplicht en het SWV VO een doorbraakoverleg noodzakelijk achten. Ook Amsterdamse leerlingen die buiten Amsterdam het v(s)o bezoeken kunnen bij de doelgroep horen.

Aanpak

Opzet en werkwijze

In principe kan elke organisatie die met thuiszitters te maken heeft en dit in een doorbraakoverleg wil bespreken, contact opnemen met Leerplicht of het SWV. Zij bepalen of de bespreking daadwerkelijk plaatsvindt. Voorwaarde voor aanmelding is dat de leerling geen onderwijs meer volgt. Daarnaast is er sprake van minimaal een van de volgende omstandigheden:

  • Reguliere instrumenten van Leerplicht en/of het SWV hebben onvoldoende effect.
  • Er hebben meerdere interventies plaatsgevonden, zonder resultaat.
  • Er is onduidelijkheid over de veiligheid in de thuissituatie.
  • Er zijn óf heel veel organisaties betrokken óf juist geen, omdat ze niet welkom zijn.
  • Meerdere organisaties maken zich zorgen.

In een vooroverleg bepalen het SWV VO en Leerplicht gezamenlijk of een jongere op het doorbraakoverleg wordt besproken.

Regiehouder

Elke casus heeft een regiehouder. Deze persoon is vanuit een specifieke betrokkenheid of verantwoordelijkheid de aangewezen partij om een doorbraak te realiseren en/of te coördineren. De regiehouder zorgt er onder andere voor dat alle afspraken tijdig worden uitgevoerd. Hij overlegt ook met organisaties die niet aan het doorbraakoverleg deelnemen, maar wel een rol (kunnen) spelen in de voortgang.

Samenwerkingspartners

Aan het doorbraakoverleg nemen structureel de volgende organisaties deel: Leerplicht, het onderwijsschakelloket (OSL) van het SWV VO, Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), de Raad voor de Kinderbescherming, de Bascule, Samen DOEN, Altra Jeugdzorg, de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG&GD, de William Schrikker Groep (WSG), Ouder Kind Team (OKT), Spirit en het ROC van Amsterdam.
Bij het overleg schuiven soms ook andere organisaties aan als dat voor een doorbraak belangrijk is.

Indien noodzakelijk wonen ook de ouders en/of jongere het overleg bij.

Contactgegevens

Hans Kruijssen
Projectleider thuiszitters Amsterdam/voorzitter doorbraakoverleg
Kruijssenhans@kpnplanet.nl
06 196 41 312

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies