Praktijkvoorbeeld

Een plan voor elke thuiszitter

Ken alle leerlingen die thuis zitten: dat is de doelstelling van leerplicht, de samenwerkingsverbanden en de scholen in Utrecht. Elk kind dat om welke reden dan ook langer dan vier weken onderwijs mist, behoort tot de doelgroep. De afdeling Leerplicht stelt met de samenwerkingsverbanden één lijst op die regelmatig wordt geactualiseerd en beoordeeld op de voortgang. Scholen nemen de eerste verantwoordelijkheid en zorgen dat er voor elke jongere een plan én een verantwoordelijke casemanager is.

Is er onvoldoende voortgang? Dan trekken het samenwerkingsverband en de leerplicht samen op om aan te jagen en casussen op te lossen. Vaak zijn er problemen thuis of bij de jongere zelf. Als de hulp niet aanslaat of niet passend is, kan er opgeschaald worden door bijvoorbeeld te overleggen met de afdeling Jeugd. Teamleider leerplicht Lennart Mensing: 'Dat geeft dubbel rendement op uitvoering en beleid'.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies