Praktijkvoorbeeld

Alsnog een kans op een regulier mbo-diploma

Mijn School, onderdeel van het Graafschap College in Doetinchem, biedt studenten die door persoonlijke omstandigheden hun weg niet vinden in het reguliere onderwijs alsnog een kans op een regulier mbo-diploma. Dit gebeurt via een alternatieve aanpak, waarbij leren door doen centraal staat en studenten deelnemen aan maatschappelijke projecten.

Doel

Soms vinden studenten door persoonlijke omstandigheden hun weg niet in het reguliere onderwijs. Mijn School, onderdeel van het Graafschap College in Doetinchem, biedt deze studenten alsnog een kans op een regulier mbo-diploma. Dit gebeurt via een alternatieve aanpak, waarbij leren door doen centraal staat en studenten deelnemen aan maatschappelijke projecten. Naast een diploma, zijn het ervaren van een veilige leeromgeving en zich onderdeel voelen van de maatschappij belangrijke doelen voor de leerlingen van Mijn School.

Doelgroep

Mijn School is voor studenten die hun draai niet vinden binnen een reguliere mbo-opleiding. De alternatieve aanpak wordt aangeboden binnen de beroepsopleidingen Sociaal cultureel werker (niveau 4) en Dienstverlening (niveau 2).

Aanpak

Opzet en werkwijze

Mijn School-studenten volgen de opleiding Sociaal cultureel werker of Dienstverlening via een andere leerroute en aanpak. Elke student krijgt een individueel trajectplan. Dit plan stelt het doel, de motivatie en het talent van de student centraal. Projecten en lessen passen theorie en vaardigheid zo veel mogelijk in de praktijk toe. De opdrachten binnen deze projecten zijn vergelijkbaar met die binnen een stage. De begeleiding verloopt via docenten en practicumassistenten, waarbij het leren divers (gepersonaliseerd) plaatsvindt, bijvoorbeeld door ervaring, reflectie, opdrachten en theoretische kennis.

Betrokken partijen

Voor projecten werkt de opleiding zoveel mogelijk samen met bedrijven, instellingen en scholen. Voorbeelden zijn Azora met uitvoeringslocatie Antonia te Terborg en Visier Maatschappelijke Dienstverlening. Alle projecten staan onder begeleiding van een docent. Bovendien heeft Mijn School verschillende leeromgevingen, in de vorm van ervaringsplaatsen, stageplekken en werkgelegenheid. Deze zijn in samenwerking met partners opgezet, zoals de Gruitpoort, de Stadskamer en Buurtplein BV.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies