Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Waarderingskader vve gemeentelijk niveau

Het waarderingskader dat de Inspectie voor het Onderwijs hanteert bij het toezicht op de verplichtingen van gemeenten aangaande voor- en vroegschoolse educatie bestaat uit de volgende kwaliteitsgebieden en standaarden: 

Kwaliteitsgebieden en standaarden 

1. Gemeentelijk vve-beleid
1.1 Definitie doelgroepkind
1.2 Bereik
1.3 Toeleiding
1.4 Doorgaande lijn
1.5 Resultaten 
1.6 Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau

2. Vve-beleidscontext (Integraal vve-programma)
Integraal vve-programma, ouders, externe zorg, interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen, systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau.

3. Vve-condities
De gemeente heeft geregeld dat de GGD de basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt.Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader. 

De standaarden 1.1 t en met 1.5 en 3.1 hebben een wettelijke basis. Een oordeel op deze standaarden kan tot een onvoldoende leiden. Er wordt een oordeel op de verschillende standaarden gegeven maar geen eindoordeel.

De specifieke criteria behorende bij de kwaliteitsgebieden en de standaarden zijn te vinden in bijlage 4 Waarderingskader vve gemeentelijk niveau van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs. 

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies